Plátci daně musí nově oznamovat osvobozené platby

07. 06. 2019
(Daňové plánování), (DPH)

Od 1. dubna 2019 začala pro plátce daně platit nová povinnost oznamovat finančním úřadům příjmy, které za normálních okolností podléhají v České republice srážkové dani. Lhůta pro podání oznámení bude shodná se lhůtou pro odvedení (hypotetické) daně.

Od 1. dubna 2019 začala pro plátce daně platit nová povinnost oznamovat finančním úřadům příjmy, které za normálních okolností podléhají v České republice srážkové dani, ale jsou od ní osvobozeny, případně nepodléhají zdanění v souladu s platnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Lhůta pro podání oznámení bude shodná se lhůtou pro odvedení (hypotetické) daně.

Oznamovat se nově musí platby nepodléhající zdanění či osvobozené od srážkové daně (dividendy, úroky, licenční poplatky apod.), přesahující částku 100 000 Kč za měsíc. V případě, že takovéto příjmy byly vyplaceny v dubnu 2019, první oznámení mělo proběhnout již v květnu 2019. Plátci mají možnost požádat finanční úřad o zproštění oznamovací povinnosti, a to až na dobu 5 let, avšak není dosud jasné na základě, jakých odůvodnění bude finanční úřad ochoten zproštění přiznat.