Novela zákona měnící zdanění investičních fondů nabyla účinnosti

24. 05. 2019
(Daňové plánování)

Novela zákona o daních z příjmů významně zpřísnila podmínky pro možnost aplikace zvýhodněné sazby daně z příjmů ve výši 5 %. Změny se dotknou všech investičních fondů ve formě akciových společností.

Od ledna 2019 je účinná novela zákona o daních z příjmů, která významně zpřísnila podmínky pro možnost aplikace zvýhodněné sazby daně z příjmů ve výši 5 %. Změny se dotknou všech investičních fondů ve formě akciových společností, jejichž akcie jsou obchodovány na regulovaných trzích.

Tzv. základní investiční fondy mají dle zákona nárok na zvýhodněnou sazbu daně z příjmů ve výši 5 %, namísto standardní sazby 19 %. Podmínky pro získání statusu základního investičního fondu však byly novelou zákona významně zpřísněny. Za základní investiční fond již nově nebude považován každý investiční fond ve formě akciové společnosti, jehož akcie jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu, ale pouze ty, které splní také nové podmínky. Mezi tyto nové podmínky patří, že základní investiční fond nemá žádného akcionáře s podílem na základním kapitálu ve výši 10 % nebo více a zároveň fond nesmí provozovat živnostenské podnikání.