Irsko ratifikovalo Mnohostrannou úmluvu MLI

09. 05. 2019

Irsko ratifikovalo Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI).

V lednu ratifikovalo Irsko Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI), která slouží k implementaci opatření týkající se smluv o zamezení dvojího zdanění, která jsou obsažená v projektu BEPS OECD/G20.

MLI umožňuje zemím rychlé upravení uzavřených bilaterálních dohod o zamezení dvojího zdanění, resp. přidání ustanovení vytvořených při práci na akčním plánu BEPS, jejichž cílem je omezit agresivní daňové plánování nadnárodních společností či úpravu stávajících ustanovení v souladu s BEPS. Celkem již MLI ratifikovalo 19 zemí. MLI vstoupí v Irsku v platnost 1. května 2019.