Osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku

21. 10. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Od 1. 1. 2015 je v plánu zavedení jednotného inkasního místa (JIM).

21.10.2012

Od 1. 1. 2015 je v plánu zavedení jednotného inkasního místa (JIM). 
V souvislosti s touto novelou by mělo vstoupit v platnost i osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku u fyzických osob. Osvobození bude možné využít pouze při splnění určitých podmínek (rezidentství). Vzhledem k dlouhé časové prodlevě mezi platností a účinností JIM novely, není jisté, zda novela nabude účinnosti v nezměněné textaci a je velmi pravděpodobné, že se JIM nestihne zavést od 1. 1. 2015.