EU se chystá prošetřit schémata umožňující získání občanství za investici

18. 04. 2019
(Bankovnictví)

Evropská komise se poprvé zaměřila na schémata získání občanství a trvalého pobytu výměnou za investici a přednesla komplexní zprávu mapující státy v EU, které tato schémata provozují.

Evropská komise se poprvé zaměřila na schémata získání občanství a trvalého pobytu výměnou za investici a přednesla komplexní zprávu mapující státy v EU, které tato schémata provozují. Impuls pro EU přišel patrně od OECD, která v nedávné době prohlásila, že chce zvýšit své úsilí v boji proti vyhýbání se daňové povinnosti skrze tato schémata a obdobná schémata se zaměřením na poplatníky, kteří se snaží vyhnout automatické výměně informací podle Common reporting standardu. Nová zpráva Komise mapuje stávající postupy a identifikuje rizika, která tyto systémy představují pro EU, zejména s ohledem na bezpečnost, praní špinavých peněz, daňové úniky a korupci.

Ve třech členských státech EU - Bulharsko, Kypr a Malta - v současné době existují schémata, která investorům umožňují získání státní příslušnosti těchto zemí za méně přísných podmínek než je běžné v jiných evropských státech. V těchto členských státech neexistuje povinnost fyzické rezidence fyzických osob či požadavek na jiné skutečné spojení se zemí před získáním občanství. Evropská unie má o tato schémata zájem zejména z toho důvodu, že spolu s občanstvím členského státu, získává poplatník také přístup ke všem výhodám, které EU nabízí (přístup na evropský trh, volný pohyb zboží apod.). Komise mimo jiné uvedla, že monitoring a podávání zpráv jsou nezbytné k zajištění, že fyzické osoby nebudou využívat výhod těchto schémat k získání výhodných daňových podmínek.

Komise by se měla zaměřit také na obdobná schémata trvalého pobytu, která podle ní představují podobné riziko jako v případě občanství. Tato schémata nejsou na úrovni EU regulována a jsou dostupná ve 20 členských státech, včetně České republiky a Slovenska.