NSS přiznal daňovému subjektu úroky ze zadržovaného nadměrného odpočtu

12. 12. 2018
(Daňové plánování)

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku potvrdil rozhodnutí krajského soudu ve věci přiznání úroků z dlouhodobě zadržovaného nadměrného odpočtu.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku potvrdil rozhodnutí krajského soudu ve věci přiznání úroků z dlouhodobě zadržovaného nadměrného odpočtu. Daňový subjekt v roce 2011 vykázal nadměrný odpočet převyšující 10 milionů korun, avšak Správce daně, na základě svých šetření naopak vyměřil daňovou povinnost ve výši zhruba půl milionu korun, která byla daňovým subjektem následně uhrazena. Subjekt se proti rozhodnutí správce daně odvolal, avšak toto odvolání bylo Finančním ředitelstvím v Brně zamítnuto.

Daňový subjekt řešil věc soudní cestou a na rozhodnutí Finančního ředitelství podal žalobu, které Krajský soud v Českých Budějovicích vyhověl a správce daně v roce 2015 změnil daňovou povinnost na nadměrný odpočet ve výši přes 10 milionů korun. Během těchto 4 let však daňový subjekt nemohl s neoprávněně zadržovanými prostředky disponovat a domáhal se předepsání úroku z dané sumy.

Správce daně nejprve odmítl úrok předepsat, avšak následně své rozhodnutí změnil a přiznal daňovému subjektu úrok ze zaplacené daně (0,5 mil Kč) v souladu s §254 odst. 1 daňového řádu, který uvádí, že úrok daňovému subjektu náleží z částky, která byla uhrazena. Proti tomuto rozhodnutí podal daňový subjekt žalobu u Krajského soudu v Brně, který dal daňovému subjektu za pravdu, přičemž označil výklad znění daňového řádu správcem daně jako příliš restriktivní a odkázal také na rozhodnutí NSS ve věci Kordárna. V tomto rozsudku je mimo jiné uvedeno, že daňový subjekt má právo na kompenzaci i v případě, kdy vinou pochybení správce daně došlo k protizákonnému nezvĚtšení majetku a lze k němu přistupovat jako k uhrazení částky.

Kasační stížnost správce daně, kterou řešil Nejvyšší správní soud, byla zamítnuta a daňovému subjektu tedy náleží úrok ve výši 14% plus repo sazba ročně z celé částky neoprávněně zadržovaného nadměrného odpočtu.