Britská korunní závislá území chtějí ekonomickou substanci

21. 11. 2018
(Daňové plánování)

Jersey, Guernsey a Ostrov Man konzultují návrhy zákonů, které by od daňově rezidentních společností vyžadovaly, aby demonstrovaly dostatečnou substanci na území.

Britská korunní závislá území Jersey, Guernsey a Ostrov Man konzultují návrhy zákonů, které by od daňově rezidentních společností, vykonávající specificky vymezené aktivity vyžadovaly, aby demonstrovaly dostatečnou substanci na území. Mezi tyto aktivity by měly patřit bankovnictví, pojišťovnictví, správa fondů, financování a leasing, lodní doprava či kolektivní investování.

Návrhy zákonů jsou následkem prověřování velkého počtu jurisdikcí, které nejsou členy EU, která prováděla Skupina pro kodex chování Evropské komise v roce 2017. Závislá území byla v prosinci 2017 potvrzena jako spolupracující jurisdikce, avšak Evropská komise vyslovila své obavy ohledně schopnosti Jersey, Guernsey a Ostrova Man, prokázat, že daňově rezidentní společnosti operují s dostatečnou substancí, a mají tak oprávněný přístup k jejich daňovým režimům.

Požadavky na substanci by se měly pro každou činnosti lišit tak, aby reflektovaly potřeby různých společností a měly by zahrnovat zejména schopnost demonstrovat, že je společnost řízena z relevantního závislého území, a to adekvátním počtem zaměstnanců či skutečnými, nevirtuálními kancelářemi.