Spojené království podepsalo nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Jersey, Guernsey a ostrovem Man

12. 10. 2018
(Daňové plánování)

Spojené království podepsalo nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Jersey, Guernsey a ostrovem Man, které mají nahradit již zastaralé smlouvy z let 1952, respektive 1955.

Spojené království podepsalo nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Jersey, Guernsey a ostrovem Man, které mají nahradit již zastaralé smlouvy z let 1952, respektive 1955. Všechny tři nové smlouvy jsou si velice podobné a zahrnují některá opatření projektu BEPS.

Smlouvy stanoví 15% srážkovou daň pouze na dividendy vyplácené z příjmů pocházejících přímo či nepřímo z určitého nemovitého majetku za užití specifikovaných investičních nástrojů. Investičním instrumentem, rezidentním ve smluvním státě, jehož příjem z takového majetku je osvobozen od daně, a který rozděluje příjem na každoroční bázi. V ostatních případech bude mít srážková daň z dividend sazbu 0 %.

Srážková daň na úroky a licenční poplatky bude činit 0 % za předpokladu, že budou vyplácené fyzickým osobám; společnostem, jejichž akcie jsou obchodovány na uznané burze cenných papírů či společnostem, jejichž akcie jsou vlastněné nerezidenty z méně než 25%.

Každá smlouva vstoupí v platnost dnem, kdy obě smluvní strany oznámí druhé straně, že smlouvu ratifikovaly.