Nová legislativa alternativních investičních fondů na Kypru

17. 10. 2018

Kyperský parlament schválil novou legislativu týkající se alternativních investičních fondů, která nahradí dosavadní úpravu z roku 2014.

Kyperský parlament schválil novou legislativu týkající se alternativních investičních fondů, která nahradí dosavadní úpravu z roku 2014. Tato legislativa umožní vznik registrovaných alternativních investičních fondů, které na Kypru doposud neexistovaly, a které ke své existenci nepotřebují licenci od CySEC. Tento zásadní průlom znatelně sníží čas a náklady nezbytné pro zřízení alternativního investičního fondu.

Přesné detaily o nové legislativě budou dostupné, jakmile bude publikována v úředním věstníku, čímž legislativa zároveň nabude účinnosti. Z doposud známých informací se očekávají následující charakteristiky:

  • neregulováno CySEC - dozor probíhá na úrovní manažera fondu
  • jmenování místního depozitáře investičního fondu
  • žádné minimální kapitálové požadavky
  • může být otevřený nebo uzavřený
  • existuje možnost "deštníkové" (tzv. umbrella) struktury
  • určeno profesionálním nebo kvalifikovaným investorům
  • může být strukturován jako standardní fond, investiční fond nebo tzv. limited partnership (právní forma podobná české komanditní společnosti)
  • CySEC pouze registruje fondy do registru registrovaných investičních fondů
  • zřízení by mělo trvat zhruba měsíc