Maďarsko – osvobození od DPH při transakcích v rámci EU – důkazní břemeno

20. 10. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (DPH)

7. září 2012 Soudní Dvůr EU rozhodl, že společnost, která prodala zboží, které má být přepraveno do jiného členského státu, nemusí mít nárok na osvobození tohoto plnění od DPH v případě, že by nebylo dokázáno, že se jednalo o přeshraniční transakci v rámci Společenství. Na druhou stranu samotné retroaktivní zrušení registrace odběratele není dostatečným důvodem pro odepření osvobození.

20.10.2012

7. září 2012 Soudní Dvůr EU rozhodl, že společnost, která prodala zboží, které má být přepraveno do jiného členského státu, nemusí mít nárok na osvobození tohoto plnění od DPH v případě, že by nebylo dokázáno, že se jednalo o přeshraniční transakci v rámci Společenství. Na druhou stranu samotné retroaktivní zrušení registrace odběratele není dostatečným důvodem pro odepření osvobození.

Důvodem tohoto rozhodnutí byl případ, kdy maďarská společnost v srpnu 2009 prodala zboží italské firmě, která v té době měla italské DIČ. Z adresy v Itálii byly maďarské společnosti odeslány veškeré podklady o tom, že zboží bylo přepraveno z Maďarska. Na základě toho maďarská společnost toto plnění osvobodila od DPH v Maďarsku.

Ovšem později italský finanční úřad odběratele nebyl schopen nalézt a DPH z této transakce tam také nebylo odvedeno. Z toho důvodu v lednu 2010 bylo zrušeno italské DIČ a to retrospektivně od dubna 2009.

Maďarské společnosti byla vyměřena penalizace za nezaplacení DPH z této transakce. Maďarská společnost se proti rozhodnutí daňové správy odvolala k národnímu soudu, který se obrátil se žádostí o interpretaci na ESD.

Výsledkem tohoto případu bylo, že Soudní Dvůr EU stanovil 3 podmínky, které musí být splněny, aby došlo k osvobození od DPH při přeshraničním dodání zboží:

  • Právo disponovat se zbožím musí být převedeno na kupujícího
  • Prodávající musí doložit, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu
  • Výsledkem odeslání nebo přepravení zboží musí být fyzické opuštění země dodavatele