Evropský parlament schválil směrnice CCTB a CCCTB

24. 05. 2018
(Daňové plánování)

V březnu hlasovali poslanci Evropského parlamentu pro zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. Nové směrnice by měly zajistit, aby společnosti platily daně ve státě, kde je generován zisk a vytvořit jednotná pravidla pro výpočet základu daně.

V březnu hlasovali poslanci Evropského parlamentu pro zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB - Common consolidated corporate tax base) 438 hlasy ku 145 a 69 členů se zdrželo hlasování. Oddělené opatření - společný základ daně z příjmu právnických osob (CCTB - Common corporate tax base), který by vytvořil základ pro harmonizovaný systém daně z příjmů právnických osob, byl schválen 451 hlasy ku 141 a 59 poslanců se zdrželo hlasování. Nové směrnice by měly zajistit, aby společnosti platily daně ve státě, kde je generován zisk a vytvořit jednotná pravidla pro výpočet základu daně. Členské státy budou i nadále zdaňovat zisky podle národních sazeb.

Účelem směrnice CCTB je vytvořit jednotný soubor pravidel pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob na vnitřním trhu EU. Směrnice CCCTB pak přidává pravidla pro konsolidaci a rozdělení konsolidovaného základu daně mezi členské státy. Toto rozdělení by bylo provedeno na základě zvláštního vzorce, který by zohledňoval například kapitál či počet zaměstnanců v jednotlivých zemích. Společnosti by tak využívaly jednotný soubor pravidel pro všechny členské státy a byly odpovědné jediné správě daní a nemusely by se tak potýkat s 28 různými sadami vnitrostátních předpisů. Navrhovaná pravidla by byla závazná pro skupiny podniků, jejichž konsolidovaný obrat převyšuje 750 milionů eur v příslušném účetním roce. Obě směrnice mají stanovené plánované datum implementace na 1. ledna 2020. O směrnicích bude nyní rozhodovat Evropská rada a Evropská komise.