Nová možnost závazných posouzení zdaňování pro stálé provozovny

28. 02. 2018
(Daňové plánování)

Novela zákona o daních z příjmů přinesla daňovým subjektům možnost požádat správce daně o závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Novela zákona o daních z příjmů přinesla daňovým subjektům možnost požádat správce daně o závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny. V souladu s přechodnými ustanoveními zmíněného zákona tak subjekty mohou činit od 1. ledna 2018.

Závazná posouzení by měla přinést právní jistotu subjektům využívajícím stálé provozovny v rámci své činnosti, jelikož určení daňového základu stálých provozoven je dlouhodobě nejednoznačné. K této nejednoznačnosti přispívá zejména fakt, že v případě stálé provozovny se nejedná o samostatný subjekt a je nutné posuzovat vnitropodnikové toky bez existujících smluv. Nejproblematičtější bývají situace, kdy si zahraniční subjekt a stála provozovna vzájemně poskytují zboží a služby, a také situace, kdy stála provozovna jedná s obchodními partnery, ale nevystavuje těmto osobám faktury.

Závazné posouzení vydané správcem daně je platné na tři následující daňová období a jeho vydání podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč. V žádosti musí daňový subjekt uvést informace vyjmenované zákonem. Vydaná závazná posouzení v této oblasti budou podléhat povinné výměně informací s ostatními členskými státy EU na základě směrnice DAC.