Nové judikáty v oblasti prokazování převodních cen v rámci skupiny

15. 11. 2017
(Daňové plánování)

Krajský soud v Českých Budějovicích v uplynulém roce rozhodoval ve dvou případech poskytování a následného prokazování služeb ve skupině.

Krajský soud v Českých Budějovicích v uplynulém roce rozhodoval ve dvou případech poskytování a následného prokazování služeb ve skupině. Verdikt soudu byl v obou případech v neprospěch daňových subjektů.

Nové judikáty v oblasti prokazování převodních cen v rámci skupinyV prvním řízení soud řešil prokázání ceny za poskytnuté služby. Veškeré důkazní materiály předložené daňovým subjektem jako e-maily, prezentace ze školení apod., prokazující poskytování služeb a jejich základní principy však nebyly soudem uznány, jelikož podle názoru soudu nedokládaly rozsah ani cenu poskytovaných služeb. Odmítnuty byly i některé další důkazní prostředky jako například výslechy svědků, jelikož by podle názoru soudu nepřinesly nové, relevantní informace ke stanovení ceny. Na základě analýzy rozporu zpracovanou správcem daně, došel soud k názoru, že daňový subjekt zpracoval kalkulaci ceny služeb až zpětně během dokazovacího řízení. S přihlédnutím ke všem zjištěním dal soud za pravdu správci daně a rozhodl pro neprůkaznost ceny služeb. 

V případě druhého řízení se daňovému subjektu nepodařilo prokázat, že k poskytnutí služeb vůbec došlo, a proto správce daně vyloučil celou částku. Soud také shledal, že pouhé předložení bezvadných dokladů a písemné smlouvy nepostačuje k prokázání, že služby byly skutečně přijaty. Jediný důkaz, který byl daňovým subjektem poskytnutý byla uzavřená smlouva, která však dostatečně nedokazoval, že tvrzené plnění skutečně nastalo.