Malta uvažuje nad regulací virtuálních měn

18. 10. 2017

Maltský regulátor finančních služeb konzultuje právní rámec pro regulaci virtuálních měn.

Maltský regulátor finančních služeb konzultuje právní rámec pro regulaci virtuálních měn. Úřad vypracovává pravidla pro regulaci fondů profesionálních investorů (PIF), jejichž investičním cílem jsou investice do virtuálních měn, a zvažuje, zda by Alternativní investiční fondy (Alternative Investment Funds) a Fondy s oznámením alternativních investic (Notified Alternative Investment Funds) měly mít možnost investovat do virtuálních měn.

Vzhledem k riziku spojenému s investičním modelem kolektivního investování do virtuálních měn, bylo rozhodnuto, že právní struktury pro PIF provádějící takové investice by měly být zatím omezeny na struktury SICAV a INVCO, které jsou povinny mít představenstvo, odpovědné za celkové provádění kolektivního investování.