Lotyšsko zavedlo systém zdanění společností v okamžiku distribuce zisku

12. 12. 2017
(Daňové plánování)

Zákon přijatý lotyšským parlamentem dne 28. července 2017 přináší zásadní změny ve zdanění společností i jednotlivců.

Zákon přijatý lotyšským parlamentem dne 28. července 2017 přináší zásadní změny ve zdanění společností i jednotlivců. Nová pravidla začala platit 1. ledna 2018. Podle nového režimu zdanění společností, který je podobný daňovému režimu v Estonsku, budou zisky společností daněny až v okamžiku jejich distribuce nebo při operacích považovaných za distribuci. Naproti tomu sazba daně z příjmů právnických osob bude zvýšena z aktuálních 15% na 20 % a některé dosud možné odpočty budou zrušeny. Půjčky poskytované spojeným osobám budou v určitých situacích považovány za rozdělení zisku a budou tedy předmětem 20% sazby daně (kromě půjček přímo vlastněným dceřiným společnostem).

Dividendy přijaté od nerezidentů budou podléhat dani jako při rozdělení ziskuLotyšsko zavedlo systém zdanění společností v okamžiku distribuce zisku

Podle nového zákona budou dividendy přijaté od nerezidentních subjektů (které jsou zpravidla osvobozeny od daně z příjmů právnických osob), podléhat dani jako při rozdělení zisku, a to v případech, kdy plátce dividend neplatí daň z příjmu právnických osob v zemi své rezidence.

Současný režim holdingových společností bude zachován, avšak s novými omezeními, podle nichž budou kapitálové zisky z prodeje akcií osvobozeny od daně z příjmů právnických osob, pouze pokud byly akcie držené po dobu nejméně 3 let. Délka této doby značně omezuje atraktivitu Lotyšska jako jurisdikce pro holdingovou společnost, jelikož v jiných státech Evropské unie je tato doba výrazně nižší. Například v České republice nebo Spojeném království je časový test pro osvobození kapitálových zisků 12 měsíců a na Kypru je osvobození nárokovatelné okamžitě.