Smlouva o zamezení dvojího s danění s Ghanou

03. 05. 2017

V dubnu podepsala Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Ghanou.

Dne 11.4.2017 podepsala Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku s Ghanskou republikou. Součástí smlouvy je i Protokol. Nyní nastaveno v obou státech legislativní proces, který povede k ratifikaci a následně vstoupí v platnost.