Prokazování původu majetku v České republice

15. 02. 2017

Byl schválen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některého zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (tzv. zákon o prokazování původu majetku).

15.2.2017

Byl schválen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některého zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (tzv. zákon o prokazování původu majetku). Účinnost zákona nastala dnem 1. prosince 2016.

Správce daně může mít důvodné pochybnosti, že příjmy daňového subjektu neodpovídají nárůstu jeho jmění či spotřebě, přičemž jde o částku rozdílu přesahující 5 mil. Kč. Délka posuzovaného období je výhradně na vůli správce daně, tedy může být i delší než jedno zdaňovací období.

Na základě pochybností může vyzvat subjekt, aby to vysvětlil a předložil důkazy k odstranění pochybností.

Pokud pochybnosti nebudou odstraněny, vyměří správce daně dodateční daň v sazbě 50 nebo 100 % vyměřené daně. Pokud pochybnosti neodstraní zcela, správce daně daň vyměří v dokazovacím řízení.

Zákon je retroaktivní neboť správce daně může po daňovém subjektu požadovat doložit změnu majetkové situace až 10 let zpětně.