Nová evidence skutečných majitelů firem a svěřenských fondů

02. 01. 2017

V závěru roku 2016 podepsal prezident ČR novelu zákona proti praní špinavých peněz.

2.1.2017

V závěru roku 2016 podepsal prezident ČR novelu zákona proti praní špinavých peněz, podle které novou evidenci skutečných majitelů firem a svěřenských fondů povedou od roku 2018 rejstříkové soudy a budou se v ní nově zapisovat například i údaje o hlasovacích právech. Údaje z této evidence se budou poskytovat například soudům, policii, zpravodajským službám, daňové správě a osobám zapsaných v rejstříku.

Zjednodušeně řečeno, za skutečného majitele bude považován člověk, jenž má fakticky nebo právně možnost vykonávat rozhodující vliv ve firmě, svěřenském či podílovém fondu.