Zákon o prokazování původu majetku

23. 12. 2016

6. září 2016 byl schválen návrh zákona o prokazování původu majetku (321/2016 Sb.). Zákon byl podepsán prezidentem a do platnosti vstoupil 1. prosince 2016.

23.12.2016

6. září 2016 byl schválen návrh zákona o prokazování původu majetku (321/2016 Sb.). Zákon byl podepsán prezidentem a do platnosti vstoupil 1. prosince 2016.

Správce daně může mít důvodné pochybnosti, že příjmy daňového subjektu neodpovídají nárůstu jeho jmění či spotřebě - hranice rozdílu mezi nárůstem jmění poplatníka nebo poplatníkovou spotřebou a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání je stanovena na 5 mil. Kč. Pokud se tato hranice překročí, poplatník bude vyzván k prokázání původu zdrojů financování. Pokud neprokáže, že byly dané zdroje řádně zdaněny nebo dani nepodléhají, bude mít povinnost uhradit penále a daň vyměřenou pomocí pomůcek.

Zákon je retroaktivní neboť správce daně může po daňovém subjektu požadovat doložit změnu majetkové situace až 10 let zpětně.