Brexit a možné daňové dopady

23. 08. 2016
(Daňové plánování)

Odchod Velké Británie z Evropské unie odhlasovaný v červnu letošního roku, respektive výsledek referenda, překvapil nejen obyvatele Evropy (zejména EU), ale i celý svět. Jaké bude mít daňové dopady?

23.8.2016

Odchod Velké Británie z Evropské unie (tzv. brexit) odhlasovaný v červnu letošního roku, respektive výsledek referenda, překvapil nejen obyvatele Evropy (zejména EU), ale i celý svět. Vzhledem k tomu, jakým způsobem je ekonomicky i právně Velká Británie spjata s EU, si však na její definitivní odchod ještě zhruba 2 roky počkáme. 

Samotný proces vystoupení Velké Británie z EU je, zdá se, složitějším legislativním procesem a výsledek referenda je fakticky jen vyjádřením vůle občanů Velké Británie, které musí být ještě patřičně legislativně kodifikováno. Předpokládejme tedy, že Velká Británie skutečně zahájí proces brexitu a pokusme se zamyslet nad tím, jakým způsobem bude ovlivněno daňové právo Velké Británie a jeho vazba nebo naopak odloučení od práva EU. Po vystoupení z EU pro ni přestanou unijní předpisy, včetně těch daňových, platit. Vše však záleží na dohodnutých podmínkách odchodu. Do uzavření dohody o vystoupení se rozhodnutí Velké Británie však nijak nedotkne přímých (zejména daň z příjmů právnických osob) ani nepřímých daní (DPH, spotřební daně, cla). 

Brexit a možné daňové dopadyDopad brexitu na přímé daně

V oblasti přímých daní implementovala Británie několik směrnic EU, např. směrnici o fúzích, směrnici o dceřiných a mateřských společnostech, směrnici o zdanění úroků a licenčních poplatků. Aplikace těchto směrnic mj. umožňuje osvobodit od srážkové daně dividendy, úroky nebo licenční poplatky vyplácené mezi dceřinou a mateřskou společností v rámci EU. Vzhledem k výhodným podmínkám, které směrnice nadnárodním společnostem z různých členských států nabízí, lze předpokládat, že Velká Británie bude chtít principy těchto směrnic zachovat i po odchodu z EU. Aby si tak zachovala svou konkurenceschopnost v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a zabránila diskriminačnímu zdanění přeshraničních korporátních struktur, které by mohlo mít za důsledek odliv přímých investic.

Pokud by se však ustanovení směrnic přestala uplatňovat, mohly by výše uvedené příjmy podléhat srážkové dani, protože jednotlivé smlouvy o zamezení dvojího zdanění neposkytují vždy tak výhodné daňové podmínky jako celounijní směrnice.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Velká Británie uzavřela smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než stovkou zemí, mimo jiné také s Českou republikou. Většina těchto smluv je postavena na modelu OECD, brexit by tak tyto dohody neměl nijak ovlivnit.

Dopad brexitu na nepřímé daně

Co se týče nepřímých daní, po odchodu Británie z EU pro ni přestane platit evropské právo, tzn. zejména směrnice Rady EU o společném systému DPH. DPH je však součástí britského daňového systému, a bude se tak s vysokou pravděpodobností uplatňovat i po výstupu z EU. Nově však bude pravděpodobně muset být nastaven celní režim Velké Británie, neboť již nebude součástí celní unie EU.

Obecně je velice nepravděpodobné, že Velká Británie zavede zcela nový daňový systém, i když nastupující vlády budou mít větší prostor pro nastavení daňové legislativy, neboť se již nebudou muset řídit nařízeními a směrnicemi EU. Můžeme předpokládat, že vzhledem k tomu, že si Velká Británie bude chtít udržet svou konkurenceschopnost v evropském podnikatelském prostředí, bude mít brexit jen drobné daňové dopady, vše se však bude odvíjet od konkrétní dohody Velké Británie s Evropskou Unií.

Existuje množství variant, jakým způsobem bude v budoucnu existovat ekonomické a daňové propojení mezi Velkou Británií a EU a výsledek dnes nelze odhadnout - ani sama Velká Británie v současné době nemá úplně jasno v tom, k jakému nastavení má směřovat. S ohledem na ekonomické zájmy Británie i EU lze ale očekávat, že po brexitu nedojde k žádným dodatečným překážkám v oblasti investic a obchodu a že ekonomická vazba Británie i EU zůstane silná. Na druhou stranu, historicky spíše liberální nastavení podnikatelského a investičního prostředí Velké Británie a zároveň větší míra volnosti při tvorbě nových zákonných norem, může ve výsledku znamenat, že bude Británie po brexitu pro mnohé podnikatele z EU vhodnou jurisdikcí k umístění svých investic.