Evropská unie schválila směrnici o CbC reportingu

16. 06. 2016
(Daňové plánování)

Rada EU schválila Směrnici o country-by-country (CbC) reportingu, na základě které budou mít velké nadnárodní společnosti povinnost hlásit příslušné informace danému orgánu finanční správy.

16.6.2016

Rada Evropské unie schválila Směrnici o country-by-country (CbC) reportingu, na základě které budou mít velké nadnárodní společnosti povinnost hlásit příslušné informace danému orgánu finanční správy. Schválením směrnice tak vznikl právní nástroj k implementaci Akce 13 BEPS. Nová povinnost se týká nadnárodních společností, u kterých výnosy konsolidované skupiny přesahují 750 milionů euro. Tyto společnosti budou na roční bázi nahlašovat informace o svých příjmech, ziscích, zaplacených daních, kapitálu, majetku a zaměstnancích. Finanční úřady jednotlivých členských zemí poté budou tyto informace mezi sebou automaticky vyměňovat; poprvé by měly být předmětem výměny informace za rok 2016.

V případě, že mateřská společnost sídlí mimo Evropskou unii, přechází povinnost CbC reportingu na její evropské dceřiné společnosti. V tomto případě bude první výměna povinná až za rok 2017. Společnosti mají vždy 12 měsíců od skončení fiskálního roku na poskytnutí informací příslušnému úřadu. Ten pak má dodatečné 3 měsíce na výměnu s finanční správou jiných členských zemí.

Díky nové povinnosti by mělo být pro finanční úřady členských zemí jednodušší odhalit nepřesnosti v převodních cenách nadnárodních společností a související daňové úniky.