Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Gruzií

29. 03. 2016
(Daňové plánování)

V loňském roce podepsali představitelé Kypru a Gruzie historicky první smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi těmito státy.

29.3.2016

V loňském roce podepsali představitelé Kypru a Gruzie historicky první smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi těmito státy. Ustanovení smlouvy je možné uplatňovat od začátku roku 2016. Smlouva mj. zavádí nulové srážkové daně na výplatu dividend, úroků a licenčních poplatků.