Nový dotazník při žádosti o daňový domicil na Kypru

04. 03. 2016

Kyperská daňová správa bude nově po žadatelích o potvrzení o daňovém domicilu požadovat vyplnění dotazníku, na základě kterého určí, zda je společnost skutečně řízena z Kypru.

4.3.2016

Kyperská daňová správa bude nově po žadatelích o potvrzení o daňovém domicilu požadovat vyplnění dotazníku, na základě kterého určí, zda je společnost skutečně řízena z Kypru. Pokud nebude prokázáno, že je daná společnost z Kypru skutečně řízena, nebude považována za daňově rezidentní na Kypru. Kyperské společnosti daňově nerezidentní na Kypru poté nebudou moct uplatňovat výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených mezi Kyprem a dalšími zeměmi.

Dotazník obsahuje množství otázek zaměřených zejména na to, zda jsou smlouvy uzavírané na Kypru, zda je jednatelem Kypřan, zda jednání i valná hromada probíhají na Kypru apod. Z otázek lze tedy vyvodit důležitost substance na Kypru (kancelář, místní jednatelé). Z charakteru otázek lze rovněž dovodit, že pokud společnost vydává generální plné moci, nebude považována za daňově rezidentní na Kypru.