Nová směrnice o výměně informací o závazných posouzeních

29. 02. 2016
(Daňové plánování)

V prosinci 2015 přijala Rada Evropské unie novou směrnici týkající se výměny informací o závazných posouzeních a předběžných cenových dohodách (advance pricing agreements = APAs).

29.2.2016

V prosinci 2015 přijala Rada Evropské unie novou směrnici týkající se výměny informací o závazných posouzeních a předběžných cenových dohodách (advance pricing agreements = APAs). Rada EU přijetím směrnice reaguje na ustanovení Akčního plánu OECD známém pod zkratkou BEPS. Členské země by měly směrnici implementovat do svých národních zákonů do konce roku 2016 a příslušné informace by měly být mezi členskými státy vyměňovány od roku 2017.

Na závazná posouzení a předběžné cenové dohody vydané do 1. ledna 2017 se budou uplatňovat následující pravidla:

 • Informace o posouzeních a dohodách vydaných, pozměněných nebo obnovených mezi 1. lednem 2012
  a 31. prosincem 2013 budou vyměňovány, pokud byly stále platné k 1. 1. 2014;
 • Informace o posouzeních a dohodách vydaných, pozměněných nebo obnovených mezi 1. lednem 2014
  a 31. prosincem 2016 budou vyměňovány bez ohledu na to, jestli jsou stále platné;
 • U závazných posouzení a předběžných cenových dohod vydaných, pozměněných nebo obnovených
  do 1. dubna 2016 budou mít členské státy EU možnost do výměny informací nezahrnovat posouzení
  a dohody vydané společnostem, jejichž roční čistý obrat na skupinové úrovni je nižší než 40 milionů euro.
  Tato výjimka se však nevztahuje na společnosti zabývající se převážně finančními a investičními aktivitami.

Členský stát, který závazné posouzení nebo předběžnou cenovou dohodu vydal, bude muset na základě směrnice sdílet informace o těchto rozhodnutích se všemi členskými zeměmi a s Evropskou komisí.