Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem vstoupila v účinnost

22. 02. 2016
(Daňové plánování)

Od ledna 2016 lze uplatňovat výhody plynoucí ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem.

22.2.2016

Od ledna 2016 lze uplatňovat výhody plynoucí ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem. Pro daňovou správu smlouva představuje právní základ pro výměnu informací, poplatníci zase mohou využívat osvobození od srážkové daně na výplatu dividend (v případě podílu alespoň 10 % po dobu jednoho roku), zdanění úroků pouze v zemi rezidence příjemce a 0% nebo 10% srážkové daně na licenční poplatky dle charakteru duševního vlastnictví.