Mauricius odložil výměnu informací v rámci GATCA o jeden rok

18. 02. 2016
(Daňové plánování)

Mauricijský správce daně oznámil odložení výměny informací v rámci GATCA o jeden rok, tedy z roku 2017 na rok 2018.

18.2.2016

Mauricijský správce daně oznámil odložení výměny informací v rámci GATCA o jeden rok, tedy z roku 2017 na rok 2018. Posouvá se i datum pro rozdělení na stávající a nové účty, jako nové účty budou identifikovány účty založené od 1. 1. 2017. Rozdělení na nové a stávající účty je důležité z pohledu procesu prověřování účtů, například některé stávající účty právnických osob nebudou vůbec prověřování ani výměně informací podléhat.