Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v České republice

08. 02. 2016
(Daňové plánování)

Od února 2016 je režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) mezi dvěma českými plátci nově uplatňován i na dodání plynu a elektřiny.

8.2.2016

S účinností od února 2016 je režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) mezi dvěma českými plátci nově uplatňován i na dodání plynu a elektřiny.

Režim přenesení daňové povinnosti se nově bude týkat:

  • dodání elektřiny a plynu obchodníkovi,
  • převodu povolenek na emise skleníkových plynů,
  • dodání certifikátů elektřiny.

Nařízení vlády dále umožňuje použití režimu přenesení daňové povinnosti i v případě, že nebude překročen stanovený limit k uplatnění režimu (základ daně ve výši min. 100 000 Kč), a to plátcům daně, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu. Nové opatření se nevztahuje na domácnosti a nepodnikatelské subjekty, uplatní se pouze na podnikatelské subjekty, které obchodují s těmito komoditami.