Výrazné zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky od roku 2016 v České republice

05. 01. 2016
(České a slovenské společnosti)

V souvislosti s novelizací zákona o účetnictví dochází mj. k významnému zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky.

5.1.2016

V souvislosti s novelizací zákona o účetnictví dochází mj. k významnému zpřísnění kritérií pro povinnou konsolidaci účetní závěrky. Nově mají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku všechny skupiny, které k rozvahovému dni splní alespoň 2 z následujících kritérií:

  • Celková aktiva 100 mil. Kč (dříve 350 mil. Kč),
  • čistý obrat 200 mil. Kč (dříve 700 mil. Kč),
  • průměrný počet zaměstnanců 50 (dříve 250).

Vyhláška také nově vyžaduje uvedení stejného typu informací, které musí být zveřejněny v samostatné účetní závěrce velké účetní jednotky, v příloze ke konsolidované účetní závěrce. Tyto informace musí být stanoveny na konsolidovaném základě, musí tedy obsahovat např. vnitroskupinové transakce a zůstatky.