Zrušení akcií na doručitele nyní i ve Velké Británii a v Panamě

02. 12. 2015
(Diskrétní vlastnictví)

Akont Info 2015 - Zemí umožňujících svým společnostem vydávat akcie na doručitele postupně ubývá. Letos se k těmto zemím přidaly i Velká Británie a Panama.

2.12.2015

V rámci celosvětových snah, zejména zemí OECD, o zprůhlednění vlastnictví společností postupně ubývá zemí, které umožňují svým společnostem vydávat akcie na doručitele. V loňském roce skončila možnost tyto akcie v České republice a na Seychelách, letos se k těmto zemím přidaly Velká Británie a Panama. Některé z těchto zemí nicméně umožňují zachování stávajících akcií na doručitele, přičemž tyto musí být uloženy u licencovaného správce (například v ČR bylo umožněno je buď imobilizovat, nebo zaknihovat). I po úplném zrušení nebo zavedení povinnosti uložení akcií na doručitele však nadále existují další možnosti zachování anonymity vlastnictví společnosti.

Velká Británie

Akcie na doručitele zrušeny ve Velké BritániiV rámci úpravy britského Zákona o společnostech (Companies Act) prostřednictvím Zákona o malých podnicích, podnikání a zaměstnanosti (Small Business, Enterprise and Employment Act 2015) nesmějí společnosti sídlící ve Velké Británii od 26. května 2015 vydávat akcie na doručitele. Všechny existující akcie na doručitele musí být nahrazeny akciemi na jméno, a to do konce roku 2015. Ve Velké Británii neexistuje možnost uložení těchto akcií u licencovaného správce, všechny akcie na doručitele britských společností musí být tedy zrušeny.

Panama

Akcie na doručitele zrušeny v PanaměNedávno přijatý Zákon 47 (Law 47), který zavádí povinnost úschovy akcií na doručitele u licencované společnosti, vstoupil v Panamě v platnost dne 4. května 2015. Původní tříletá lhůta, v rámci které musí panamské společnosti akcie na doručitele buď nahradit akciemi na jméno, nebo uložit u licencovaného správce, byla výrazně zkrácena pouze do konce roku 2015. V současné době již nelze zakládat panamské společnosti s akciemi na doručitele, pokud nebudou uloženy u licencovaného správce (obvykle banka), který bude vést jmenný seznam akcionářů.