Souhrn zahraničních novinek za rok 2015

30. 11. 2015

Akont Info 2015 - Souhrn novinek ze zahraničí za rok 2015: snížení sazby daně z příjmů PO ve Velké Británii, zákon FATCA, seznam nově uzavřených SZDZ a TIEA v roce 2015.

30.11.2015

Snížení sazby daně z příjmů právnických osob ve Velké Británii

Vláda Velké Británie plánuje kontinuální snižování sazby daně z příjmů právnických osob za účelem podpory podnikání a zaměstnanosti. V dubnu 2015 byla sazba snížena z 21 % na 20 %. Došlo tak nejen ke snížení sazby, ale i k jejímu sjednocení, doposud byla sazba korporátní daně vyšší pro společnosti se ziskem nad 300 000 liber. 20% sazba však neplatí pro příjmy z ropného průmyslu, v této oblasti jsou sazby daně z příjmů stanoveny zvlášť. Další snížení sazby korporátní daně plánuje britská vláda na rok 2017, kdy by měla klesnout na 19 %. Nejpozději v roce 2020 by měla být sazba daně z příjmů právnických osob snížena o další procento, tedy na 18 %.

Zahájení výměny informací dle zákona FATCA

Dne 30. 9. 2015 došlo k první automatické výměně informací dle amerického zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Země, které podepsaly mezivládní dohodu s USA v rámci FATCA (více než 75 zemí včetně České republiky) a které ve stanovené lhůtě upravily své informační systémy k výměně informací, zaslaly relevantní informace o účtech amerických občanů americkému správci daně IRS (Internal Revenue Service), a budou tak činit každoročně nejpozději k 30. 9. Zemím, které se zavázaly k FATCA, avšak nestihly se technologicky připravit na výměnu informací, umožnily Spojené státy prodloužení termínu do doby, než budou jejich informační systémy na výměnu připraveny. V případě recipročních mezivládních dohod by měla probíhat automatická výměna příslušných informací i z USA do smluvních zemí, tedy například informace o účtech českých občanů a českých společností vedených v USA by měly být nahlašovány do České republiky.

Akont - specialista na mezinárodní daňové plánování

Zveřejnění finálních materiálů BEPS

V první polovině října 2015 bylo zveřejněno finální znění všech 13 bodů Akčního plánu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), vytvořeného Organizací pro hospodářskou činnost a rozvoj ve spolupráci se zeměmi skupiny G20. BEPS je souhrn doporučení zaměřených na potírání aktivit, které vedou k umělému přesouvání zisků do zemí s nižším zdaněním. Akční plán je zaměřen především na oblast převodních cen, digitální ekonomiku, vytvoření pravidel pro finanční transakce prováděné uvnitř holdingu a na tvorbu nástrojů proti vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužívání výhod plynoucích z mezinárodních smluv. Zainteresované země budou nyní společně pracovat na postupu implementace těchto doporučení do svých národních zákonů. Konečné znění všech bodů Akčního plánu lze nalézt na následujícím odkazu: http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm.

Nově uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) a dohody o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA) v roce 2015 ve vybraných jurisdikcích

Česká republikaKyprMaltaNizozemskoSlovenskoVelká Británie
SZDZ Írán SZDZ Bahrajn protokol SZDZ Indie SZDZ Malawi SZDZ Malajsie SZDZ Alžírsko
TIEA Aruba SZDZ Arménie SZDZ Zambie SZDZ Senegal
SZDZ Gruzie SZDZ Keňa SZDZ Bulharsko
SZDZ Írán protokol SZDZ Indonésie SZDZ Kosovo
protokol SZDZ Ukrajina nová SZDZ Chorvatsko
protokol SZDZ JAR nová SZDZ Švédsko
SZDZ Švýcarsko