Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Kyprem a Švýcarskem

16. 11. 2015
(Daňové plánování)

Zástupci Kypru a Švýcarska uzavřeli novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která vstoupí v platnost na začátku roku 2016.

16.11.2015

Zástupci Kypru a Švýcarska uzavřeli novou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která vstoupí v platnost na začátku roku 2016. Na základě smlouvy bude srážková daň na dividendy vyplácené ze Švýcarska zredukována na 0 % v případě splnění podmínky alespoň 10% vlastnictví po dobu minimálně jednoho roku. Úrokové a licenční platby plynoucí ze Švýcarska na Kypr budou osvobozeny od srážkové daně. Kypr obecně na platby úroků, dividend ani licenčních poplatků kyperskými společnostmi do zahraničí žádné srážkové daně neuvaluje.