GATCA - Globální automatická výměna informací o zahraničních účtech

05. 11. 2015
(Daňové plánování), (Bankovnictví), (České a slovenské společnosti)

Akont Info 2015 - V rámci boje proti daňovým únikům vytvořila organizace pro hospodářskou činnost a spolupráci (OECD) v roce 2014 globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.

5.11.2015

V rámci boje proti daňovým únikům vytvořila organizace pro hospodářskou činnost a spolupráci (OECD) v roce 2014 globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech. Tato výměna informací se většiny subjektů bude dotýkat zejména s ohledem na bankovní účty. Iniciativa týkající se automatické výměny informací o bankovních účtech na globální úrovni je neformálně známá jako GATCA.

GATCA - globální automatická výměna informací o zahraničních účtech

K automatické výměně informací o bankovních účtech se k 1. 10. 2015 zavázalo celkem 95 zemí, včetně všech členských států Evropské unie a také zemí s dlouhou tradicí silného bankovního tajemství – proto se v souvislosti s GATCA často hovoří o konci bankovního tajemství tak, jak bylo doposud známo.

Cíl a princip GATCA

Cílem iniciativy je, zjednodušeně řečeno, aby finanční úřady jednotlivých zemí měly přehled o tom, ve kterých zemích mají jejich daňoví poplatníci (ať už firmy nebo občané) vedeny bankovní účty, a mohly tak lépe dohlédnout na to, zda řádně plní své daňové povinnosti. Inspirací ke globální automatické výměně informací o bankovních účtech je americký zákon FATCA.

Smluvní země budou v rámci GATCA mezi sebou automaticky vyměňovat určité informace o bankovních (ale i majetkových) účtech fyzických i právnických osob vedených ve smluvních zemích. Jednotlivé banky sídlící ve smluvních zemích GATCA budou aplikovat na jimi vedené bankovní účty předepsaný postup, v rámci něhož budou muset určit, které účty budou této výměně informací podléhat a jaké konkrétní informace budou kam zasílány.

Informace o společnostech s bankovními účty v zahraničí, respektive informace o zůstatcích na těchto bankovních účtech, budou pak banky smluvních zemí GATCA jednou ročně zasílat na finanční úřad do země daňové rezidence majitele účtu (ve většině případů účtů právnických osob je majitelem účtu společnost). Avšak v případě, kdy bude společnost vlastnící účet klasifikována jako pasivní, budou výměně podléhat informace týkající se nejen společnosti, ale i jejího skutečného vlastníka, tedy fyzické osoby stojící za společností. 

Finanční účty právnických osob

Na základě postupů definovaných v globálním oznamovacím standardu musí každá banka a finanční instituce ze smluvních zemí GATCA prověřit každý bankovní účet, který vede, a určit, zda jí z vedení konkrétního účtu vyplývá povinnost nahlašování informací.  

V případě účtů právnických osob budou prověřovány stávající účty, jejichž zůstatek k rozhodnému datu přesáhl 250 000 USD. Stávající účty budou prověřovány také v případě, že zůstatek nepřesáhne 250 000 USD k rozhodnému datu, avšak přesáhne jej v následujících letech. Nové účty budou prověřovány všechny bez ohledu na jejich zůstatek.

Stávající účty jsou definovány jako účty založené do 31. 12. 2015 v jurisdikcích patřících do tzv. skupiny Early adopters (mj. všechny členské státy EU kromě Rakouska) nebo založené do 31. 12. 2016 v ostatních zemích zavázaných ke GATCA. Účty založené po těchto datech jsou považovány za účty nové.

Z výše uvedeného vyplývá, že kompletní administrativa a splnění všech povinností, ke kterým smluvní státy GATCA zavážou své domácí banky a finanční instituce, je extrémně náročná a složitá. Zároveň je však bankám a finančním institucím ulehčeno v tom, že účty, které budou existovat k datu 31. 12. 2015 a bude na nich zůstatek nižší než ekvivalent USD 250.000, nemusí banky prověřovat a nahlašovat vůbec (pokud nepřesáhnou uvedený zůstatek ani v dalších letech).   

Finanční účty fyzických osob

V případě bankovních účtů fyzických osob založených v zemích, které se zavázaly ke GATCA, budou prověřovány a nahlašovány informace o všech účtech bez ohledu na jejich zůstatek. Bankovní instituce bude nahlašovat příslušné informace do země daňové rezidence vlastníka účtu.

GATCA - Časový rámec

Země patřící do skupiny Early adopters budou informace poprvé automaticky vyměňovat v roce 2017, vyměňovány budou informace za rok 2016. Ostatní země, které se ke GATCA zavázaly, s výměnou informací začnou o rok později, tedy v roce 2018, přičemž předmětem výměny budou informace o finančních účtech za rok 2017.

Země, které přistoupily ke GATCA v současné době již implementují do svých národních zákonů příslušnou legislativu. Jedná se tedy o velmi aktuální téma, které se dotkne většiny podnikatelů s mezinárodním přesahem. Pro více informací o této nové legislativě týkající se automatické výměny informací a jejím dopadu na Vaši společnost nás neváhejte kontaktovat.