Nový režim pro duševní vlastnictví na Britských Panenských ostrovech

10. 09. 2015

Vláda Britských Panenských ostrovů (BVI) schválila nový režim týkající se registrace duševního vlastnictví na Britských Panenských ostrovech.

10.9.2015

Vláda Britských Panenských ostrovů (BVI) schválila nový režim týkající se registrace duševního vlastnictví na Britských Panenských ostrovech. Dříve mohla jakákoli osoba registrovat ochrannou známku na BVI. V rámci nového režimu budou muset osoby, které budou chtít na BVI zaregistrovat ochranné známky, nejdříve získat status „Trade Marks Agent“ od Komise pro finanční dohled. Nový režim vstoupí v platnost od září 2015 a bude účinný od uzákonění nové legislativy. Žádosti podané před datem účinnosti budou podléhat starému režimu registrace.