Rozpočtové cíle Velké Británie

18. 08. 2015
(Daňové plánování)

Novinky přinesly rozpočtové cíle Velké Británie. Změny se dotknout např. korporátní daně, sazby daně z dividend, sazby daně z finančních transakcí.

18.8.2015

1) Korporátní daň ve Velké Británii bude snížena do roku 2020 z 20 % na 18 % (v roce 2017 na 19 % a do roku 2020 na 18 %). VB tím chce přilákat investory a zlepšit obchodní podmínky. (Korporátní daň v USA je 40 %, ve Francii 33,3 %, v Japonsku 33 % a v Německu 29,65 %.)

Zároveň by snížení korporátní daně ve Velké Británii mělo mít dopad na snížení 12,5% daně v Severním Irsku. Předpokládá se snížení sazby daně na 10 %.

2) Sazby daně z dividend budou stanoveny na 7,5 %, 32,5 % a 38,1 %.

3) Každý, kdo byl rezidentní ve Velké Británii více jak 15 - 20 let za posledních 20 let, bude muset platit Velké Británii daň z celosvětových příjmů. Změna daňového režimu vstoupí v platnost v dubnu 2017.

4) Sazba pojistné daně bude navýšena na 9,5 % s účinností od listopadu 2015.

5) Sazba daně z finančních transakcí klesne z 0,21 % na 0,18 % s účinností od ledna 2016. Sazba bude klesat, dokud nedosáhne 0,1 % v roce 2021.

6) Vláda bude vydávat zákony, které by měly zabránit na dalších pět let zvyšování sazby korporátní daně, národního pojištění a daně z přidané hodnoty.

7) Od dubna 2016 se sleva na dani z příjmů fyzických osob zvýší z 10 600 GBP na 11 000 GBP. Právními předpisy bude zajištěno, že sleva na dani bude závislá na minimální mzdě.