ČEKIA: Zájem o daňové ráje opět prudce roste

10. 08. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

Tempo odchodu českých firem do zahraničí roste přesto, že už je ze zahraničí ovládáno na 12 000 společností. Dle cílových destinací je zřejmé, že podnikatelé reagují na omezení anonymních akcií na doručitele, zajišťují mezinárodní ochranu svých investic a minimalizují daňové odvody.

10.8.2012, poradci-sobe.cz

Tempo odchodu českých firem do zahraničí roste přesto, že už je ze zahraničí ovládáno na 12 000 společností. Dle cílových destinací je zřejmé, že podnikatelé reagují na omezení anonymních akcií na doručitele, zajišťují mezinárodní ochranu svých investic a minimalizují daňové odvody.

Podle statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA) přibylo jen za první letošní půlrok 294 firem, které se rozhodly využít výhod mezinárodní vlastnické struktury. Ta umožňuje před veřejností i úřady skrýt skutečného vlastníka, výrazně snížit daňové odvody nebo zajistit ochranu prostřednictvím mezinárodních smluv o ochraně investic.  Za celý loňský rok přitom do daňového ráje přesídlilo celkem 328 tuzemských společností. Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 3,29 % z 366 500 firem registrovaných v Česku. K nejatraktivnějším daňovým rájům i nadále patří Nizozemí, Kypr a Lucembursko. Největší relativní přírůstek v prvním pololetí letošního roku zaznamenaly Bahamy, Belize a Seychely.

Anonymita

„V případě změny vlastníka firmy na Seychely, Belize a částečně USA je hlavním motivem zajištění anonymity vlastníka společnosti. Podnikatelé reagují na záměr státu omezit anonymitu akcií na doručitele. Kdo si chce anonymitu a možnost jednoduše převádět podíly ve firmách zachovat, využije právě těchto zemí a český stát na něj velmi obtížně dosáhne. V souvislosti se zrušením akcií na doručitele platným od ledna 2014 očekáváme, že hlavní vlna zájmu o tyto země teprve přijde,“ říká Michal Friedberger, obchodní ředitel společnosti Akont Trust Company. Zapojení USA, Seychel nebo dalších offshore zemí do vlastnické struktury však samo o sobě nepřináší žádné daňové výhody. Anonymita offshore daňových rájů je dána tím, že informace o vlastníkovi nelze, na rozdíl od České republiky, dohledat v obchodním rejstříku přístupném na internetu. Ani pátrání po vlastníkovi přímo v dané zemi nepřináší úspěch, protože úřadům často stačí znát pouze jméno firmy a adresu poštovní schránky.

Snížení daňové zátěže

Ke snížení celkové daňové zátěže jsou využívány takzvané onshore země se vstřícným podnikatelským prostředím, zejména Kypr a Nizozemsko. „Založení společnosti na Kypru nebo v Nizozemsku zpravidla vede také ke snížení celkového zdanění podnikatele. Ve srovnání s Českou Republikou lze na Kypru relativně snadno dosáhnout poloviční míry efektivního zdanění, v některých podnikatelských oborech ještě více. Výhodou je také výrazně vstřícnější přístup finančních úřadů a dalších složek státní správy. Na Kypru má sídlo přes 350 000 firem a podnikatelé jsou vnímáni jako klienti, ke kterým má být stát vstřícný, protože jinak odejdou,“ zdůrazňuje Michal Friedberger. To odráží skutečnost, že kyperské firmy neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při vyplácení dividend nebo za prodej obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 10 % (ČR 19 %). Další významné úspory mohou vznikat při obchodu s pohledávkami, poskytování provozních úvěrů a dalších činností.

Ochrana majetku před nejasnýni a proměnlivými zákony

Dle preferovaných destinací je také zřejmé, že podnikatelé se rozhodli svůj majetek chránit před proměnlivými a nejasnými zákony, kterými je Česká republika pověstná. „Pokud má firma vlastníka v USA, na Kypru nebo v Nizozemsku, opírá se nejen o stabilní právní řád, ale také o velmi silné smlouvy o ochraně investic. Ty stojí nad českými zákony a poskytují výrazně lepší ochranu majetku. Silným impulsem bylo pro podnikatele to, že Ústavní soud nezabránil zpětnému zdanění solárních elektráren. Pochopili, že stát hraje podle pravidel, které může kdykoli měnit a snaží se tomuto riziku vyhnout,“ vysvětluje Michal Friedberger. Krajní variantou využití smluv o ochraně investic je řešení sporu v arbitráži. „Arbitráž je velmi nákladný proces, který se vyplatí pouze velkým a silným hráčům. Střední podnikatelé těží spíše z toho, že české úřady jsou v přístupu k firmám se zahraničním vlastníkem opatrnější,“ říká Michal Friedberger.

Pokud si podnikatelé přejí využít výhod více zemí, tedy například nižších daní, dobré image a vysoké anonymity vlastnictví, vytvářejí mezinárodní holdingy kombinující výhody více zemí. „Jediným způsobem jak zkombinovat daňové úlevy a vysokou ochranu soukromí, je využití mezinárodních holdingových struktur. Ty dokážou stlačit míru efektivního zdanění až k jednotkám procent a zajistí plné soukromí vlastníka,“ dodává Michal Friedberger.

Přesun sídla společnosti nebo útěk do zahraničí jsou zažité termíny, které v praxi znamenají, že vlastníkem české společnosti se stane zahraniční firma. Česká společnost nadále podniká na území ČR, ale díky zahraničnímu vlastníkovi získává četné výhody. Mezi ně patří celkové nižší zdanění holdingu, možnost ochrany prostřednictví robustního práva a mezinárodním smlouvám nebo zajištění soukromí skutečnému vlastníkovi. Ten podnikání nadále kontroluje, ale možnost spojit ho s majetkem je velmi nízká.

Počet českých firem s vlastníkem ze zahraničních offshore a onshore destinací:

Offshore destinace30.6.201231.12.2011Absolutní změnaRelativní změna
2011 - 1H2012 2011 - 1H2012
Bahamy 41 35 6 17,14%
Belize 106 94 12 12,77%
Bermudské ostrovy 4 5 -1 -20,00%
Britské Panenské ostrovy 446 438 8 1,83%
Gibraltar 73 66 7 10,61%
Jersey (Velká Británie) 0 0 0 0,00%
Kajmanské ostrovy 36 38 -2 -5,26%
Lichtenštejnsko 260 255 5 1,96%
Nizozemské Antily 16 15 1 6,67%
Panama 193 190 3 1,58%
Seychelská republika 465 414 51 12,32%
Offshore destinace celkem 1640 1550 90 5,80%
Onshore destinace 30.6.2012 3.12.2011 Absolutné změna Relativní změna
2011 - 1H2012 2011 - 1H2012
Kypr 1784 1705 79 4,63%
Lucembursko 1179 1192 -13 -1,09%
Monako 51 54 -3 -5,56%
Nizozemsko 4519 4501 18 0,40%
Spojené státy americké 2873 2750 123 4,47%
Onshore destinace celkem 10406 10202 204 1,99%
Součet ofsshore a onshore 12046 11752 294 2.50%

Definice základních pojmů:

Onshore daňové ráje – dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům.

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

• Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí

• Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence

• Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

Offshore daňové ráje – jedná se o destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat, ale výsledky se blíží nule. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů.

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

• Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu

• Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny

• Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“

• Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání.

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika