Návrh Evropské komise o automatické výměně informací týkající se rozhodnutí o daňovém režimu

16. 04. 2015
(Daňové plánování)

Evropská komise zveřejnila návrh na pozměnění Směrnice o administrativní spolupráci mezi členskými státy (2011/16/EU), kterým zavádí povinnou automatickou výměnu informací týkající se rozhodnutí o daňovém režimu.

16.4.2015

Evropská komise zveřejnila návrh na pozměnění Směrnice o administrativní spolupráci mezi členskými státy (2011/16/EU), kterým zavádí povinnou automatickou výměnu informací týkající se rozhodnutí o daňovém režimu. Návrh by měl být schválen a implementován do 1. 1. 2016. Ustanovení se budou týkat rozhodnutí o daňovém režimu nejen nově vydaných, ale také vydaných za posledních 10 let, a to v případě, že jsou stále v platnosti. Rozhodnutí budou automaticky sdílena se všemi členskými státy. Doposud byla ve směrnici zakotvena jen spontánní výměna rozhodnutí o daňovém režimu a to v případě, že by informace byly relevantní pro některou z daňových správ v jiném členském státě.