Elektronické podání Oznámení FATCA

30. 03. 2015
(Daňové plánování), (Bankovnictví)

Oznámení FATCA bude možné podat pouze prostřednictvím Daňového portálu aplikací EPO, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

30.3.2015

Oznámení FATCA bude možné podat pouze prostřednictvím Daňového portálu aplikací EPO, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Pro podání Oznámení pomocí rozhraní třetích stran je podporováno podání pouze s uznávaným elektronickým podpisem. Formulář je sestaven ze 4 částí: Úvod, Záhlaví, Jiné přílohy, Závěr. 

Více informací najdete na stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.