Žijte lépe, žijte bez daní

02. 05. 2004
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

Žádné daně a účetnictví, to je určitě sen každého podnikatele. Jsou ale na světě země, kde se tyhle sny už staly skutečností.

5/2006, MF Plus, Jaroslav V. Novák

Žádné daně a účetnictví, to je určitě sen každého podnikatele. Jsou ale na světě země, kde se tyhle sny už staly skutečností. Daňové ráje získávají v České republice stále větší popularitu, a to nejen u podvodníků, kteří se snaží přelévat zisky daleko za oceán.

Využívají je renomované společnosti, banky či peněžní fondy. Podle Jaromíra Pospíšila z poradenské firmy Akont je milionový hrubý zisk zlomovou hranicí, při níž se vyplatí uvažovat o přenesení sídla firmy do daňové oázy.

V RÁJI NA POČKÁNÍ

Náklady na zřízení firmy v některé z daňových oáz se pohybují od 3000 dolarů výše a zprostředkovatelské firmy jsou schopné je zájemcům založit takřka na počkání. "Udržovací roční poplatek se pohybuje okolo 100 000 korun ročně, ale i méně. To je u firmy s milionovým hrubým ziskem pouhých deset procent na místo jedenatřiceti, které by zaplatila na dani ze zisku," říká Jaromír Pospíšil (Poznámka Akontu: Zde autor článku převzal bez našeho vědomí několik let starou citaci pana Ing. Pospíšila, aniž by si uvědomil, že od té doby se sazba daně z příjmu právnické osoby změnila na dnešních 24%.). "Nákladové procento se přitom dále rapidně snižuje, protože náklady na provoz zahraničních společností jsou převážně fixní."

Panenské ostrovy účtují 300 dolarů za rok, "Krejčířovy" Seychely ještě méně

ZASLÍBENÉ OFFSHORE CENTRUM

Daňovým rájům odborníci dnes říkají "offshore finanční centrum". Jedná se o společnost založenou v zemi, která při splnění určitých podmínek nebo na základě speciálního zákona upouští od zdanění příjmu této společnosti a většinou také od požadavku na předkládání daňového přiznání a auditu. Společnost je pak povinna platit pouze paušální roční daň (Franchise tax), která se pohybuje řádově ve stovkách amerických dolarů. Např. Britské Panenské ostrovy účtují 300 dolarů a ještě levnější jsou populární Seychely - paušál tu vyjde na pouhých 100 dolarů. Některé země, jako například Kypr nebo Maďarsko, nemají sice daň paušální, ale přitom velmi nízko nastavenou.

"RAJSKÁ" LEGISLATIVA

Skoro všechna klasická offshore centra nevyžadují, aby offshore společnosti vedly účetnictví, prováděly audit, výroční zprávy nebo zdaňovaly své výnosy procentuální sazbou, jak ji známe třeba z ČR. Zdanění výnosů tu obvykle spočívá v pouhém uhrazení přijatelné paušální daně. Daňové ráje kromě daňových úlev nabízejí i další výhodné podmínky pro podnikatele. Patří k nim vyspělá infrastruktura, legislativa, vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd. "Rajská" legislativa hlavně klade důraz na ochranu aktiv společnosti a jednotlivce, maximální diskrétnost a anonymitu a minimální zásahy ze strany úřadů.

SÁZKA NA TUTOVKU

Sázka na nízké daně se všem daňovým rájům vyplatila. Přestože jde většinou o země se zanedbatelnou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, podávají podle Encyklopedie daňových rájů vysoké ekonomické výkony. Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele offshore centra Lucemburska nemá na světě konkurenci. 
Hodnotou tohoto ukazatele, který v roce 2004 převyšoval 61 220 dolarů na jednoho obyvatele, předstihuje Lucembursko i stále ještě nejsilnější ekonomiku světa -Spojené státy - a to o téměř 21 000 dolarů.

S HDP na jednoho obyvatele jsme na 50. místě na světě, daleko za Bahamami.

Ostatně není náhoda, že Lucembursko je také na třetím místě pomyslného žebříčku hodnocení ekonomické svobody, hned za Singapurem a Hongkongem. Spojené státy v HDP předstihuje i další daňový ráj Bermudy a tento náskok se každým rokem zvyšuje. Jen pro srovnání: HDP České republiky bylo v již zmíněném roce 2004 "celých" 18 400 korun, což nám stačilo jen na 50. místo světového žebříčku.

VÍC FIREM NEŽ LIDÍ

Offshore státy jako Libérie, Panama či Kypr zastávají prominentní místa v žebříčku zemí s nejrozsáhlejším lodním registrem. Podle nashromážděného majetku patří offshore centra Hongkong a Kajmanské ostrovy mezi pět největších finančních center světa, hned po tradičních metropolích obchodu a financí, jako je New York a Londýn. Počet založených společností v některých daňových rájích (Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko) dokonce převyšuje počet místních obyvatel.

TYPY OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ

Nejčastějším typem společnosti v daňových rájích jsou tzv. offshore společnosti a několik dalších forem podnikání. K offshore společnostem patří hlavně obchodní společnosti (International Business Companies - IBC). Společnosti mohou být založeny podle speciálního zákona (například Seychely, Bahamy, Belize), nebo mohou mít výjimku ze zdanění na základě toho, že nevyvíjejí činnost v místě založení (Panama, Hongkong), anebo mají daňovou úlevu na základě žádosti příslušnému orgánu.

JAK ZALOŽIT OFFSHORE FIRMU

Společnost, která chce optimalizovat své daně, může založit firmu v některé z daňových oáz buď přímo, nebo prostřednictvím poradenské firmy. Poradenské společnosti lze dnes již lehce najít na internetu (Akont.cz, FND Consultants, Inc., Friulia Consulting, s. r. o. atd.), kde je většinou popsán konkrétní postup, jak založit firmu třeba na druhé straně zeměkoule, aniž byste museli kamkoli cestovat.

Klient si zadá jméno společnosti a rozhodnutí o výši základního jmění, která obvykle činí 5000 dolarů. (Tento kapitál nemusí být splacen.) Dále určí požadovaný typ akcií své společnosti buď na majitele, nebo na jméno. Jestliže zvolí akcie na jméno, je třeba dodat informace o akcionářích (jména, adresy). Akcie na majitele zajišťují plnou anonymitu. Kdokoliv, kdo může prokázat akciový certifikát, je považován za zákonného vlastníka společnosti.

DAŇOVÉ SLEVY ZA LIDOVÉ CENY

V cenách za služby jsou započítány veškeré poplatky, včetně doručení dokladů kurýrem až na váš stůl. Pokud si objednáte společnost například na Seychelách, zaplatíte prvním rokem za kompletní servis celkem 1250 dolarů. V následujících letech pak budete platit 850 dolarů a žádné další poplatky vám už nikdy účtovány nebudou. Procedury nutné k založení společnosti zařizuje místní registrační agent, který se postará o všechny zákonné úkony. Jakmile je společnost zaregistrována, jsou potřebné dokumenty zaslány vlastníkovi.

Tyto dokumenty obvykle zahrnují certifikát o založení, akciové certifikáty, memorandum a Articles of association (společenská smlouva) a úvodní usnesení společnosti. K založení administrativního sídla společnosti lze využít služeb místního business centra, které nabízí následující služby: poštovní adresu společnosti a telefonní služby. (Veškeré telefony jsou přijímány jménem společnosti profesionální sekretářkou, která požádá volající o zanechání vzkazu a předává tyto vzkazy dál.) Je také možné nechat si tyto telefonní hovory automaticky přesměrovávat na své telefonní číslo.

BANKOVNÍ KONTO

K otevření účtu lze využít bank registrovaných v offshore finančních centrech nebo v klasických evropských zemích s vyspělou ekonomikou. Tyto účty můžete řídit na dálku přes internet nebo faxem. Požadavky na otevření bankovních účtů se u jednotlivých bank liší. Většinu kont lze otevřít na dálku, třeba prostřednictvím pošty, ale obvykle je nezbytné poskytnout reference o každém, kdo bude manipulovat s účtem.

JAK SE DOSTANETE K PENĚZŮM

Zakázky plněné v mateřské zemi fakturuje offshore společnost. Tím zůstává výnos nezdaněný na účtech offshore společnosti. Výnos se poté může dál investovat i do mateřské země, vyplácet jako dividenda, ovšem po příslušném zdanění. Další legální cestou použití je například dlouhodobá nízkoúročená půjčka vlastní firmě.

Peníze, které se vlastníkům hromadí na účtech offshorových společností, však podléhají dani z příjmu v momentě, kdy se je pokusí převést na osobní konta. Čerpat z účtu vedeného v daňovém ráji jde i v hotovosti, takže je takový příjem prakticky nedoložitelný, ale je to už krok mimo zákon. Dani z příjmu podléhají v ČR také společnosti, které tu sice nemají sídlo ani zástupce, ale vyvíjejí tu činnost déle než půl roku. To nutí podnikatele zakládat více společností, které zpracovávají jednotlivé časově ohraničené zakázky.

DAŇOVÉ RÁJE, TRN V OKU EU

Představitelé Evropské unie tvrdí, že pokud budou existovat daňové ráje s anonymními konty, není možné účinně bojovat proti praní špinavých peněz a občané budou mít nadále možnost ukládat nezdaněné příjmy mimo kontrolu finančních úřadů. Víc ovšem některým zemím vadí neustálý odliv firem do zemí s přátelskými zákony. Unie proto před lety vyzvala Švýcarsko, Monako a Lichtenštejnsko, aby se co nejrychleji přidaly k dohodě o poskytování údajů o klientech bank do zahraničí.

Zatímco Monako a Lichtenštejnsko se rozhodly na dohodu s Bruselem přistoupit, pro Švýcarsko je oslabení bankovního tajemství nadále tabu. "Pokud se Švýcarsko nepřipojí k dohodě o poskytování informací o bankovních účtech do zahraničí, systém, jenž měl snížit v Evropě daňové úniky, bude nefunkční," konstatoval irský ministr financí Charles McCreevy. Evropská unie se na mezistátní výměně bankovních údajů dohodla v roce 2000.

Daňové ráje s anonymními konty umožňují velmi snadné praní špinavých peněz.

Zákon vstoupil v platnost v polovině června 2004, jelikož některé země chtěly na změnu bankovního režimu dostatek času. Dohoda o bankovním tajemství souvisí se zákonem, jenž zachoval rozdílné zdanění úroků z vkladů a dividend. Například v Lucembursku se zisky z uložených peněz nedaní a lidé tu navíc oproti Německu nebo Belgii dvojnásobně zhodnocují vklady. Tisíce movitých občanů proto převáděly své peníze do lucemburských bank. Nemožnost kontroly toku těchto peněz vedla podle Evropské komise k daňovým únikům dosahujícím ročně několika miliard eur.

DVĚ STĚ MILIARD K VYPRÁNÍ

Unie tlačí rovněž na Velkou Británii, aby přiměla Kajmanské ostrovy zrušit daňovou výjimku a anonymní účty. Ostrovy jsou bývalou součástí britského dominia. Představitelé Evropské komise tvrdí, že bankami ročně proteče až dvě stě miliard dolarů určených na vyprání. Bez účinné kontroly toku peněz není možné bojovat s organizovaným zločinem a omezovat daňové úniky. Evropští komisaři jsou přesvědčeni, že na jednotném unijním trhu nesmějí existovat nerovnosti, jež zvýhodňují jedny občany před druhými.

Podle nich nyní mají občané možnost skrýt své příjmy do bank jiných zemí, což zpochybňuje právní řád společenství. Americký ekonomický guru Milton Friedman dostal na jedné konferenci dotaz, jak by čelil konkurenci daňových rájů. "Není nic lehčího, stal bych se taky daňovým rájem," odpověděl slavný ekonom a mnoho zemí i v našem nejbližším okolí dalo na jeho slova. Mezi offshore centra se dnes už počítá například Slovensko nebo Maďarsko.

JE MORÁLNÍ DANĚ NEPLATIT?

S daněmi byl vždycky problém a jejich placení se vyhýbali zločinci i velké osobnosti světových dějin. Z rodné země se kvůli nim přestěhovala švédská skupina ABBA a nedávno vyšlo najevo, že daním se vyhýbal i současný britský vicepremiér John Prescott. Ten se přiznal, že už od roku 1997 neplatil místní daň na svůj služební byt v britské metropoli Londýně.

Daně jsou pozůstatek výpalného, které platili prehistoričtí zemědělci ozbrojeným hordám za svou ochranu. S tím, jak se utvářely první státní struktury, přibývalo funkcí, které výdělečný člověk musel platit. Od starověku se také stále opakuje nekonečný boj za snižování daní. Vždy, když jejich výše dosáhne neúnosných rozměrů, přijdou reformátoři a daně sníží. Každý historik potvrdí, že hospodářsky úspěšné státy se vyznačovaly relativní svobodou občanskou i podnikatelskou a nižší mírou zdanění oproti svému okolí.

NEMORÁLNÍ JE SPÍŠ SOUČASNÝ DAŇOVÝ SYSTÉM

Opětovné zvýšení daní mívá nejčastěji na svědomí válka. Tak je tomu i u současných evropských daní. Jejich relativně vysoké nastavení a velmi nespravedlivý progresivní princip má kořeny v první a druhé světové válce. 
"Obě války byly financovány z výrazného zostření progresivity daňových sazeb. Politici ve vypjatých dobách prostě přišli s heslem: Ať platí bohatí," říká ekonom a člen bankovní rady ČNB Miroslav Singer. Poválečné vlády se jen nerady zbavují vysokých příjmů - vždycky mají pocit, že je utratí lépe než sami občané. 
Je třeba říct, že tak vysoké daně jako v současné Evropě lidé v celé své historii nikdy neplatili. I proto ve všech ekonomicky vyspělých zemích probíhají silné diskuze nad snížením vysokých daňových sazeb, která bezesporu dusí ekonomický rozvoj.

FAKTA:

K hlavním výhodám "offshorecenter" patří: 

 • Absolutní utajení informací 
 • Ochrana majetku 
 • Nízká nebo nulová daň z příjmu 
 • Žádné dědické ani darovací daně 
 • Ochrana před inflací 
 • Omezení zákonných povinností 
 • Snížení provozních nákladů 
 • Žádná omezení v nakládání s devizovými prostředkyPodpora a úlevy od lokální vlády 
 • Údaje o majitelích a ředitelích společností nejsou veřejně přístupné 
 • Snadný přístup na severoamerické a evropské kapitálové trhy 
 • Žádná omezení v mezinárodním obchodě 
 • Daňové přiznání není požadováno 
 • Žádné importní/exportní limity 
 • Žádná nákladná byrokracie