Zájem o evropské společnosti (SE) stále roste

07. 08. 2007
(Daňové plánování), (Onshore), (Mezinárodní holding)

Výhody, které založení evropské společnosti (SE) přináší, se však stihly bleskově rozšířit a v současnosti se z médií neustále dozvídáme, že další a další nadnárodní holdingy využívají restrukturalizace na Societas Europaea.

AKONTinfo 2/2007

Od doby, kdy začaly mezi podnikatelskou obec pronikat první informace o možnosti zformování evropské společnosti (tzv. Societas Europaea), uplynulo asi jeden a půl roku. Výhody, které založení evropské společnosti (SE) přináší, se však stihly bleskově rozšířit a v současnosti se z médií neustále dozvídáme, že další a další nadnárodní holdingy využívají restrukturalizace na Societas Europaea. Zajímavá bude například automobilka Porsche SE, která o transformaci holdingu pod evropskou společnost rozhodla koncem června. Ve vlastnictví této skupiny je mj. téměř 31% podíl ve Wolkswagenu, pod který spadá i česká „Škodovka". Evropskou společností jsme se podrobně zabývali v minulém čísle Akont infa 1/2007, cílem tohoto článku tedy bude pouze shrnout výhody mimořádného projektu SE, se kterým má naše společnost úspěšné praktické zkušenosti.

Evropská společnost rozhodně není levnou záležitostí, avšak za cenu vynaložení desítek tisíc EUR se podnikateli dostane do ruky vynikající flexibilní nástroj s řadou předností. SE je jednoznačně nejprestižnější právní forma podnikání, kterou lze v současné době založit. Řada významných evropských i českých společností změnila svoji právní formu na SE nebo založila tuto společnost. Nejčastějším motivem bývá volný pohyb této společnosti (změna sídla) po celé EU, mezi další patří konsolidace podnikatelské struktury pod holdingovou společnost zvučného jména a daňové motivy spojené s přesídlením evropské společnosti do přátelské liberální jurisdikce.

Co přináší Evropská společnost?

Základní výhodou SE ve srovnání s jakoukoliv běžnou národní formou podnikání je flexibilita evropské společnosti, tedy možnost dle aktuálních požadavků měnit sídlo v rámci celé EU bez likvidace společnosti. Změna sídla s sebou samozřejmě nese opuštění domácí legislativy. Jako nejvhodnější varianta nové rezidentury SE, která je také preferována řadou významných podnikatelů (např. KKCG SE), je Kypr, a to nejen z daňových důvodů. Vytvoření SE a přesun sídla společnosti do této lokality přináší:

1. Ochranu před zlovůlí úřadů
Řada podnikatelů se setkává s nepříliš korektním přístupem českých úřadů. Zvláště v menších městech je tento jev častý, protože podnikatel je všem na očích a zpravidla v okolí známá osobnost. Pokud se objeví první náznak problému (zpravidla osobního charakteru), může se podnikatel připravit na pravidelné a velice nepříjemné daňové kontroly. Všichni řeší tuto situaci odchodem do velkých měst. Vybraná skupina podnikatelů pak zcela odchází z ČR a vytváří SE společnosti. České úřady tak naprosto ztrácí kontrolu nad podnikatelem:

- Český správce daně nemůže provádět daňovou kontrolu zahraniční SE společnosti.
- České úřady budou muset veškerou komunikaci vést s vedením společnosti v zahraniční. 
- Písemnosti musí být doručeny na sídlo evropské společnosti.
- Kontroly na daň z příjmů právnických osob budou moci probíhat v zemi sídla společnosti (samozřejmě s výjimkou organizačních složek nebo stálých provozoven na území ČR) např. na Kypru, což se podle našich zkušeností nestává příliš často.

2. Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou 
Přenesení sídla SE společnosti do zahraničí přináší silnější pozici společnosti při jednání s českým státem. Společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Tento fakt je zvláště důležitý v případě očekávaného sporu s českým státem.

- Silnější právní pozice vůči ČR.

3. Výběr nejvýhodnějšího daňového režimu v rámci EU 
Možnost přesouvat SE do libovolného státu EU dává podnikateli dokonalý daňově optimalizační nástroj. Podnikatel může dle plánovaného typu příjmu vybrat zemi s vhodným daňovým režimem pro tento konkrétní příjem. Když se objeví jiný významný zdroj příjmu lze snadno přejít do země, kde je zdaněn nejméně.

- Týká se to především následujících oblastí:

  • obchod s pohledávkami,
  • obchod se zbožím,
  • nákup a prodej podílů ve společnostech,
  • financování (poskytování půjček),
  • poskytování licencí,
  • vývoj SW,
  • internetové služby

4. Právní jistota
Český právní systém je znám svoji nevyzrálostí a častými novelizacemi důležitých zákonů. Tato skutečnost spolu s často protichůdnými rozhodnutími soudů nutí české podnikatele k vytváření SE společností.

5. Snížení nákladů na administrativu
Vhodným výběrem země může podnikatel podstatně snížit náklady na administrativu společnosti. Například kyperské úřady jsou známy svým vstřícným přístupem k podnikatelům. Také informační povinnost společností vůči státu je zde o poznání nižší než u českých společností.

6. Úspora nákladů na správu a řízení 
SE si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán (minimálně dvoučlenný), kterým je Správní rada. To znamená úsporu režijních nákladů ve srovnání s běžnou a.s., jež musí mít povinně představenstvo a dozorčí radu.

Evropská společnost nepatří mezi nástroje mezinárodního daňového plánování, které by využil každý. Přináší však podnikateli unikátní možnosti využití a dává značnou možnost flexibility do budoucna.