Zdaní nám příjmy z prodeje cenných papírů?

05. 06. 2007
(Daňové plánování), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

Ministerstvo financí ČR chce zrušit osvobození prodeje cenných papírů u fyzických osob. Danit tyto příjmy 15% daní se vláda chystá již od 1.1.2008

AKONTinfo 1/2007

„Zrušíme daně z dividend a kapitálových výnosů,“ hlásaly předvolební sliby kabinetu Mirka Topolánka. V mnohých z nás se tak rozhořela naděje, že splněním těchto slibů v kombinaci se zjednodušením daňových zákonů Česká republika konečně získá příznivější podnikatelské prostředí. Opak je bohužel pravdou! Kromě mnoha jiných nedotažených změn v daňovém systému, které se pouze „tváří“ jako úleva pro poplatníka a přinesou spíše komplikace než užitek, nyní prosákla na veřejnost také informace, že Ministerstvo financí ČR chce zrušit osvobození prodeje cenných papírů u fyzických osob. Danit tyto příjmy 15% daní se vláda chystá již od 1.1.2008.

Současný stav

Doposud platí pro fyzické osoby osvobození prodeje cenných papírů, pokud mezi jejich nabytím a prodejem uplynulo minimálně 6 měsíců. Podle plánovaného nastavení by se měl tento „časový test“ prodloužit z šesti měsíců na 5 až 10 let! Motiv tohoto jednání vlády je jasný – navýšit příjmy děravé státní pokladny. Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob je již nějakou dobu trnem v oku politiků, kteří tvrdí, že ČR je z pohledu zdanění příjmů z cenných papírů již mnoho let považována za evropský daňový ráj. Není se tedy čemu divit, že se vládnoucí složka státu chystá nakrmit zející díru ve státním rozpočtu i z tohoto zdroje.

Plánovaným prodloužením časového testu (což se de fakto rovná zrušení) má český stát získat asi 500 mil. Kč ročně. Toto příkoří poplatníkům se vládá snaží zahladit slibem, že daň z dividend a kapitálových výnosů bude v horizontu roku 2010 opravdu zrušena. Tento slib je však doprovázen snad až úsměvnou poznámkou, že tyto daně budou zrušeny pouze tehdy, „pokud to dovolí stav veřejných financí“.

Co by znamenala plánovaná změna?

Plánovaná změna se dotkne všech akcií nabytých po 1.1.2008. Tyto akcie bude možné prodat bez zdanění až po 10 letech. Nebude se však vztahovat na akcie a CP nabyté před účinností tohoto zákona. Tedy pokud fyzická osoba nakoupí akcie do 31.12.2007 může je prodat bez zdanění po uplynutí 6 měsíčního testu. Tedy pokud si koupíte akcie klidně i offshore společnosti v prosinci 2007, můžete je prodat v červenci 2008 bez zdanění, i kdyby jejich hodnota vzrostla 1000x.

K 1.1.2008 vstoupí v platnost novela zákona o daních z příjmů a s více jak 50% pravděpodobností bude obsahovat zrušení osvobození prodeje CP od zdanění (přesněji, prodloužení časového testu na 10 let). Veškeré akcie nabyté po 1.1.2008 a prodané do 10 let od nabytí budou zdaněny 15% sazbou. Novela se nebude vztahovat na akcie nabyté před účinností této novely. Včas nakoupené akcie budou nadále osvobozeny po 6 měsících bez ohledu na růst jejich hodnoty.