Rozvodová vyrovnání – hořký to svízel!

05. 06. 2007
(Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

Řada lidí se začíná zajímat o ochranu majetku až ve chvíli akutního nebezpečí rozvodu - naštěstí pro jejich manželské protějšky.

AKONTinfo 1/2007

Kdybychom měli z mnoha témat, které jsme během patnácti let existence naší společnosti analyzovali a řešili, vybrat jedno, jemuž jsme se věnovali snad nejintenzivněji a výsledky našich doporučení byly tristní, byla by to jednoznačně ochrana majetku. Na jednu stranu musíme uznat, že mnoho racionálně uvažujících jedinců vyslyšelo naše rady a realizovali jsme nespočet specifických struktur na ochranu majetku. Na druhou stranu je zajímavé, že řada lidí se začíná zajímat o ochranu majetku až ve chvíli akutního nebezpečí rozvodu - naštěstí pro jejich manželské protějšky.

Většina lidí si eventuelní možnost rozvodového řízení neuvědomuje (nebo nechce uvědomovat) a už vůbec je nenapadne s ním spojovat ochranu majetku. Do našich kanceláří zpravidla zavítají za pět minut rozvod a chtějí rychlé řešení bez ohledu na cenu - což je sice pěkné, avšak může přinést řadu problémů. Mezi koncepčním řešením holdingové struktury, které je realizováno včas a řádně splňuje všechny zákonné povinnosti offshorových struktur, a „narychlo upečeným" přesunutím majetku do daňových rájů je totiž velmi podstatný rozdíl.

Posuďte sami z pohledu soudce, který řídí případ rozvodového vyrovnání - nebylo by vám divné, že manžel ještě týden před zahájením řízení vlastnil milionové imperium a během týdne tyto majetky jaksi zmizely někam do offshorových destinací nebo se jinak „vypařily"? Nebylo by přímo do očí bijící, že manžel se snaží ukrýt svůj majetek před hladovou peněženkou své manželky a jejích právníků? Takový postup zpravidla vede především k problémům. Když už nic jiného, tak si tímto konáním „narychlo" inkriminovaný subjekt vyslouží intenzivní pozornost finančních úřadů a dalších orgánů.

Znaje případy laxnosti majetnějších manželů nebo manželek, kteří se stali obětí partnera „zlatokopa" a začali problém ochrany majetku v souvislosti s nečekaným rozvodem hasit příliš pozdě, bychom se rádi zeptali na jednu věc - nestálo by za to předcházet možnému problému s dostatečným předstihem? To by přispělo i korektnosti v rozvodových vypořádáních, podobným způsobem jako nepopulární předmanželská smlouva, neboť oddělením podnikatelského majetku je jasně definováno, jaký majetek manželé vlastní společně. Pak nemůže docházet k problémům a nedorozeměním. Pokud připravíme takovou strukturu na ochranu majetku včas, nehrozí, že bude nenaplněná láska krom lidského zklamání a nervů stát navíc ještě mnoho milionů.

Není nic jednoduššího než s dlouhodobou koncepcí vytvořit funkční holdingovou strukturu splňující zásady ochrany majetku a eventuelní problémy s rozvodovým vyrovnáním (a jiné rizika ztráty majetku) nebudou vůbec hrozit. Taková holdingová struktura navíc efektivně zajistí daňové úspory (které zaplatí její existenci), image skupiny podniků a optimalizace budoucích transakcí. Vědomí, že pro naše klienty umíme nastavit moderní a flexibilní strukturu společností, která dopředu odstraní rizika ztráty majetku, by měla vést všechny podnikatele ke dveřím našich kanceláří s dostatečným předstihem, a nikoliv v momentě, kdy nastane problém! Proto bychom na závěr tohoto článku s jistou mírou odlehčení rádi vyjádřili naše přání do budoucna - „Pánové a dámy, začněte to konečně řešit včas!".