Zvýšení srážkové daně z příjmů u českých daňových nerezidentů

01. 11. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

S účinností od roku 2013 ministerstvo financí navrhuje zvýšit sazbu srážkové daně na 35 %.

11/2011, Finanční management

S účinností od roku 2013 ministerstvo financí navrhuje zvýšit sazbu srážkové daně na 35 %. Tato sazba by měla být uplatňována pouze na příjmy vyplacené rezidentům zemí, se kterými doposud ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Návrh byl schválen vládou a současně se nachází ve druhém čtení v poslanecké sněmovně.