Holding jako nástroj vhodný k udržení majetku

23. 07. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore), (Mezinárodní holding)

Je zajímavou skutečností, že, spoustě lidí, kteří byli schopni podnikáním vydělat velký majetek, se jej nedaří udržet. V historii nalezneme celou řadu těchto případů. Otázkou je PROČ?

23.7.2012, iluxurylife.cz

Je zajímavou skutečností, že, spoustě lidí, kteří byli schopni podnikáním vydělat velký majetek, se jej nedaří udržet. V historii nalezneme celou řadu těchto případů. Otázkou je PROČ? Za základní příčinu se obecně považuje skutečnost, že vydělat peníze vyžaduje jinou kombinaci vlastností a schopností, než je udržovat. Neméně významnou příčinou je zásadní zanedbávání právní ochrany vlastního komplexního podnikání a investic. A právě vytvoření správného optimalizovaného holdingu umožní předejít řadě budoucích problémů.

I když si mnozí podnikatelé uvědomují potřebu holdingových struktur, zpravidla je budovali jen intuitivně, bez větší koncepce a perspektivy budoucích změn. Tato neúplná řešení však v dnešním komplikovaném světě neobstojí a nejsou připravena čelit nenadálým událostem (včetně sofistikovaných útoků na majetek).

Motivy pro vytváření holdingových struktur

Výše jsme narazili na jeden ze základních motivů, které vedou vlastníky k vytváření optimálních holdingových struktur. To ale není důvod jediný. Majetek v jakékoliv podobě podléhá nejrůznějším rizikům, které je potřeba umět efektivně řídit. Primární myšlenkou při vytváření holdingových struktur by mělo být snížení těchto rizik. Samostatnou a opomíjenou kapitolou jsou rizika skutečných vlastníků, tedy fyzických osob, kde se v zásadě nedoporučuje realizace riskantních/nejistých transakcí přímo na fyzickou osobu a všeobecně by se měl vlastník snažit minimalizovat potenciální odpovědnost své osoby vůči třetím stranám, tj. naprostá minimalizace vztahů. Jaké jsou tedy nejčastější motivy vlastníků:

Snížení celkových rizik

Majetek v jakékoli formě podléhá nejrůznějším rizikům, jejichž míru je třeba řídit. To znamená je: identifikovat, stanovit jejich pravděpodobnost a výši škody, eliminovat, monitorovat skutečný vývoj a průběžně upravovat celý systém řízení rizik. Je to dlouhodobá a průběžná práce.

Zvláštní kapitolou jsou rizika skutečných vlastníků (tedy fyzických osob), kde je patrný přístup, že bohatý člověk nerealizuje přímo na fyzickou osobu riskantní věci a vůbec se snaží minimalizovat potenciální odpovědnost své osoby vůči třetím stranám.

Optimalizace celkových daňových nákladů

Mezinárodní struktura zpravidla alokuje jednotlivé činnosti na ty společnosti, které jsou schopny poskytnout některé daňové úlevy. V rámci skupiny poté dochází k vzájemným plněním a poskytování služeb křížově z těchto specializovaných společností.

Možnost rychlé finanční reakce na příležitosti a hrozby

Správně nastavená holdingová struktura poskytuje možnost rychlé reakce na nenadálé hrozby i příležitosti. Je nutné mít likvidní finanční prostředky na místě, odkud mohou být právně nezávadným způsobem okamžitě distribuovány pro potřebné použití. Jasným požadavkem při budování struktury by měl být vznik jednotlivých větví holdingu podle typu a oboru činnosti, který umožňuje rychlé provedení akvizic a obdobně v případě potřeby prodej celých oblastí podnikání jako jednoho celku.

Mezi další motivy může patřit:

Zlepšení image skupiny (i finanční)

Ochrana kontinuity majetku

Vymanění se z lokálních regulatorních požadavků

Pružnost při kapitálových změnách