Kajmanske ostrovy

Kajmanské ostrovy - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Jednou z nejprestižnějších karibských offshore jurisdikcí jsou bezesporu Kajmanské ostrovy. Země se výrazně orientuje na spolupráci se společnostmi z USA a Kanady. Kajmanské ostrovy nabízejí stabilitu, vysokou ochranu soukromí vlastnictví a špičkové finanční zázemí. Na ostrovech má pobočku prakticky každá globálně významnější banka nebo pojišťovna. Země je jedním z hlavních světových center offshore bankovnictví. Využití společností z Kajmanských ostrovů prakticky kopíruje možnosti ostatních jurisdikcí. Typické je využití v roli offshore akcionáře v rámci rozsáhlejší korporátní struktury.  

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Ltd., Inc., Corp.
Měna a úřední jazyk: Kajmanský dolar (KYD), angličtina
Právní systém: Anglické obecné právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 1 SZDZ, 35 TIEA (včetně ČR a SR)
Daň z příjmů právnických osob: 0 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Zveřejnění skutečného vlastnictví: Ne

OBECNÉ INFORMACE O KAJMANSKÝCH OSTROVECH

Poloha

Kajmanské ostrovy se nacházejí na západě Karibského moře, jižně od Kuby a severozápadně od Jamajky. Souostroví se skládá ze tří ostrovů: Grand Cayman, Little Cayman a Cayman Brac.

Populace

Počet obyvatel je odhadován okolo 55 000. Z etnického hlediska převažují míšenci (40 %), zbývající část tvoří početné bělošské a afroamerické skupiny a také etnicky různorodí cizinci. V náboženské oblasti dominuje protestantská církev.

Státní zřízení

Kajmanské ostrovy jsou od roku 1962 zámořským územím Velké Británie. Oficiální hlavou je britská královna, která jmenuje místního guvernéra. Zákonodárnou moc reprezentuje jednokomorový sbor volený na čtyři roky. Soudní moc vykonává nejvyšší odvolací soud a soudy nižší instance. Hlavním městem je George Town.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA KAJMANSKÝCH OSTROVECH

Právní systém vychází z anglického obecného práva. Problematika obchodních společností se řídí zákonem Companies Law z roku 2011, s úpravami z roku 2013. Společnostem umožňuje držení vlastních akcií a upravuje problematiku fúzí a konsolidačního režimu.

SIBL (Securities Investment Business Law) – Zákon o podnikání na kapitálovém trhu se vztahuje na všechny subjekty organizované či usídlené na Kajmanských ostrovech, které se zabývají obchodováním s cennými papíry. Subjekty obchodující s cennými papíry musí mít na tuto činnost licenci od Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), za kterou platí roční poplatky. 

Typy obchodních společností

Na Kajmanských ostrovech je možné založit společnosti tohoto typu: běžná rezidentní společnost, běžná nerezidentní společnost, společnost osvobozená od daně (Exempted Company) společnost osvobozená od daně dočasně nevyvíjející činnost (Exempted Limited Duration Company). Nejčastěji používaným typem společnosti mezi offshorovými investory je společnost osvobozená od daně (Exempted Company). Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Registrace obchodní společnosti osvobozené od daně (Exempted Company) je podmíněna přijetím memoranda a stanov společnosti, zaplacením registračního poplatku a čestným prohlášením o provádění obchodní činnosti pouze mimo oblast Kajmanských ostrovů. 
Minimální výše požadovaného základního kapitálu kajmanské offshore společnosti osvobozené od daně je 1 USD, přičemž obvyklá výše základního kapitálu je 50 000 USD. Povolenými typy akcií jsou akcie na jméno s nominální hodnotou, nebo bez ní, prioritní akcie, splatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem, nebo bez něj. Akcie mohou být vydány na doručitele, ale musejí být uloženy u licencovaného správce.

Sídlo offshore společnosti musí být umístěno na Kajmanských ostrovech.

Název společnosti

Jméno kajmanské offshore společnosti může být uvedeno v jakémkoli jazyce zapsaném latinkou a v čínštině nebo arabštině, pokud je dodán k zápisu ověřený překlad. Obchodní dokumenty mohou být kromě angličtiny také v arabštině. Jsou zakázána jména společností, která vyjadřují spojení s královskou rodinou nebo vládním úřadem.
Názvy společnosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, spoření, půjček, řízení a správy aktiv, případně jejich ekvivalenty v cizím jazyce, musejí obdržet registrovaný souhlas nebo licenci.
Společnosti typu Limited Liability mohou mít jakoukoliv koncovku, ačkoli obvykle bývají zakládány společnosti s koncovkami Limited, Incorporated, Corporation a jejich zkratkami.

Struktura společnosti

Jednatelé

Jednatel offshore společnosti na Kajmanských ostrovech může být jakékoli národnosti, nemusí být kajmanským rezidentem a může jím být fyzická i právnická osoba. Minimální požadovaný počet jednatelů je jeden. Informace o jednatelích nejsou veřejně přístupné.

Funkce tajemníka společnosti sice není vyžadována zákonem, ale obvykle je využívána a může ji vykonávat fyzická i právnická osoba.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů kajmanské offshore společnosti je jeden. Informace o akcionářích nejsou veřejně přístupné.

Omezení podnikání

Offshore obchodní společnosti nemají povoleno obchodovat v rámci Kajmanských ostrovů nebo zde vlastnit nemovitý majetek. Bez licence také nemohou podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či podílových fondů. Je zakázáno čerpat finanční prostředky od veřejnosti.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA KAJMANSKÝCH OSTROVECH

Účetní povinnosti offshore společností založených na Kajmanských ostrovech:
řídí se účetními standardy USA GAAP, UK GAAP, Kanadským GAAP,
- mají povinnost uchovávat finanční záznamy,
- mají povinnost předkládat účetnictví,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu.

Kajmanské ostrovy nepřijaly účetní standardy IFRS, ale přibližně 40 % společností je používá. Většina (50 %) vede účetní výkazy dle standardů USA GAAP a zbývající využívají ostatní standardy (zejména UK GAAP nebo Kanadský GAAP).

Každá offshore společnost založená na Kajmanských ostrovech je povinna vést účetnictví včetně podkladové dokumentace složené ze smluv a faktur. Dokumentaci je nutné uchovávat po dobu pěti let pod hrozbou pokuty ve výši 5 000 USD. Neregulované společnosti osvobozené od daní (Unregulated Exempt Companies) nemusejí vést účetnictví.

DAŇOVÝ SYSTÉM NA KAJMANSKÝCH OSTROVECH

Na Kajmanských ostrovech neexistuje žádná forma zdanění týkající se fyzických osob, společností nebo fondů. Offshore společnosti osvobozené od daně jsou tak úplně osvobozeny od daně z příjmů právnických osob, z kapitálových výnosů či od srážkových daní.

Dohody o výměně informací

V listopadu 2013 přistoupily Kajmanské ostrovy k FATCA (Model 1B - nereciproční).

Zavázaly se též automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2017. 

Kajmanské ostrovy podepsaly dohody o výměně informací v daňových záležitostech s 35 zeměmi včetně České republiky a Slovenska.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Kajmanské ostrovy mají uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění pouze s Velkou Británií.