Omezení dopadů regulací

Omezení dopadů regulací

Státní regulace dokáží ztížit nebo dokonce znemožnit podnikání v mnoha oborech. Díky rostoucí globální výměně zboží, informací i peněz dochází k paradoxní situaci – domácí firmy mohou být často znevýhodněné proti zahraniční konkurenci nespoutané místními předpisy. Náklady na regulaci bývají významnou položkou, kterou podnikatelé musí zvažovat a kalkulovat do svých investičních projektů.

Hlavní oblasti regulace

V České republice je velmi intenzivně regulovaná oblast investic, obchodu s cennými papíry, bankovnictví, pojišťovnictví a mnoho dalších. Vstup do řady oborů je velmi složitý ať už kvůli vysokým požadavkům na základní kapitál nebo nutnosti získat licenci či složit kauci. Dalšími oblastmi regulace je povinnost podávat informace širokému množství úřadů, které s nimi dále nakládají a postupují je dalším státním složkám, aniž by byl zcela zřejmé komu, kdy a z jakého důvodu byla informace poskytnuta.

Regulováno není pouze samotné podnikání, ale také mnoho souvisejících činností. Není jednoduché sbírat a uchovávat klientská data plně v souladu s platnými zákony a především v souladu s nejnovější judikaturou a úředními rozhodnutími. Mimořádně striktně je nastavena regulace bankovních služeb. Každá česká banka musí rychle plnit požadavky mnoha státních složek. Nesmí požadovat vysvětlení proč má stát zájem o citlivá data klientů a nesmí klienta informovat, že jsou informace sdělovány.

Přínosy zahraniční společnosti pro omezení regulace

Zahraniční společnost nemusí v řadě oborů splnit podmínky kladené na domácí firmy, podniká na základě práva na svobodu podnikání. V některých oblastech lze prostřednictvím přesunu podnikání do zahraničí dosáhnout i toho, že český regulátor nevykonává ani dohled nad činností.

Možnosti jak omezit dopady regulací se výrazně různí podle oboru podnikání a nastavení korporátních vztahů. V žádné situaci nelze dosáhnout zcela neregulovaného stavu, právního vakua. Společnost musí plnit vstřícnější podmínky zahraničního regulátora a plně respektovat zákony všech zemí, v nichž vyvíjí činnost. Stejně tak vstřícnější regulační prostředí nezbavuje odpovědnosti statutární orgány.

Nejvýrazněji z omezení místních regulací profituje sektor finančních služeb.

Zejména obchod s cennými papíry, pohledávkami a obchodními podíly přináší v zahraničí mimořádně široké možnosti. Společnosti mohou své služby poskytovat za volnějších podmínek mezinárodní skupině klientů a informační povinnost směrem k úřadům je výrazně menší. Navíc jsou transakce prováděny přes zahraniční banky opírající se o robustnější bankovní tajemství.