Řešení

Výsledkem naší spolupráce s klientem je funkční řešení,
které maximalizuje přínosy
za přiměřených nákladů a ošetření rizik.

Mezinárodní daňové
nastavení

Téměř všechny moderně pojaté mezinárodní struktury přinášejí snížení 
daňové zátěže. 
Využitím vhodných jurisdikcí lze optimalizovat daň z příjmů právnických osob.

Detail řešení

Právní ochrana majetku

Zachování majetku je klíčové téma, pro většinu vlastníků a podnikatelů 
podstatně důležitější než daňová optimalizace. 
V mnoha ohledech je zachování majetku složitější disciplínou než jeho vytvořením.

Detail řešení

Ochrana soukromí vlastníka

Zajištění ochrany soukromí vlastníka je jedním z nejčastějších
a přitom snadno splnitelný a nenákladný požadavek.

Detail řešení

Mezinárodní image

Silná mezinárodní image patří v řadě oblastí podnikání
k nezanedbatelným atributům posilujícím důvěryhodnost
ve společnost a její podnikatelský záměr.

Detail řešení

Omezení
rizik podnikání

Existuje řada typů rizik, které mohou ohrozit podnikání a majetek.
Některá jsou specifická pouze pro české prostředí, jiná platí obecně.

Detail řešení

Redukce
administrativních nákladů

Český daňový systém je pro podnikatele jedním z nejsložitějších a nejméně předvídatelných na světě.
Dle statistik Světové Banky je 120. nesložitější na světě.

DETAIL ŘEŠENÍ

Omezení
dopadů regulací

Státní regulace a omezení pro různé typy podnikání jsou jednou z velmi silných bariér
bránících svobodně využívat příležitosti.

DETAIL ŘEŠENÍ

Finanční
a investiční flexibilita

Rychlá reakce na příležitosti a hrozby na trhu bez zbytečné administrativní
nebo daňové zátěže patří v mnoha oborech ke klíčové výhodě.

DETAIL ŘEŠENÍ