Podmínky užívání a ochrana osobních údajů

Upozornění, týkající se užívání obsahu stránek společnosti Akont

Vstupem na stránky společnosti AKONT® souhlasíte s následujícími podmínkami. V opačném případě vezměte prosím na vědomí, že Vám není dovoleno používat informace, které se nacházejí na našich stránkách.

VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

Každý uživatel vstupující na internetové stránky spravované společností AKONT® je používá na vlastní riziko. Společnost AKONT® nezodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu www stránek AKONT®. Informace z těchto prezentací jsou poskytované BEZ ZÁRUKY.

Společnost AKONT® nezodpovídá za žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním www stránek AKONT®, ani za škody vzniklé z důvodu částečné, anebo její úplné nefunkčnosti internetových stránek spravovaných AKONT®. Společnost AKONT® nezodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy uveřejněné na www stránkách AKONT® a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněné na internetových stránkách AKONT®.

AUTORSKÁ PRÁVA A ŠÍŘENÍ OBSAHU SERVERU AKONT®

Autorská práva této prezentace jsou majetkem AKONT TRUST COMPANY, Spol. s.r.o, U Habrovky 247/11, 100 00 Praha 4, resp. autorů jednotlivých částí prezentací.

Obsah www stránek je majetkem společnosti AKONT® a je chráněný autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí například články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné, anebo heslem chráněné nástroje.

Obsah těchto stránek a jednotlivé nástroje, které tvoří součást www prezentací AKONT® nesmí třetí strana bez předcházející písemné dohody využívat pro svoji činnost za účelem dosáhnutí zisku a jejich nabídek svým klientům jako svoje vlastní. Dále je zakázané zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu internetových stránek spravovaných společností AKONT®.

Tento obsah může být zobrazovaný, reformátovaný a vytištěný výhradně pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude dále šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, předávat, publikovat, vysílat, nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předcházejícího písemného povolení, kromě případu uvedeného níže.

Uživatel je oprávněný z času na čas a nepravidelně rozšířit malou část obsahu jednotlivých www stránek společnosti AKONT® (např. jeden článek, jeho část, případně graf nebo tabulku) výhradně pro nekomerční, informační účely a bezplatně je distribuovat neelektronickou formou omezenému okruhu uživatelů. Bez povolení nesmí být na tomto materiálu použitá ochranná známka AKONT®. Materiál nesmí být nijak upravovaný a zároveň je podmínkou, že na šířeném materiálu bude uvedený zdroj zprávy, jeho součástí bude formulace: "Copyright © 2002 AKONT, All Rights Reserved".

Jakýkoliv materiál z www stránek společnosti AKONT® nesmí být bez předcházejícího písemného povolení rozšiřovaný anebo umísťovaných do elektronických bulletinů, diskusních skupin anebo e-mailů.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Logo "AKONT®" je registrovaná ochranná známka a vztahují se na ní všechna ustanovení příslušných legislativních norem. Ostatní použité ochranné známky jsou vlastnictvím jejich skutečných vlastníků.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání stránek spravovaných společností AKONT® nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník zájem využít i některé speciální služby www stránek, bude požádán o uskutečnění jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací.

Společnost AKONT® chápe důležitost práva každého na ochranu svých osobních údajů. Podle Zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech má každý uživatel, který poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnostAKONT®) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. Společnost AKONT® se tímto zákonem plně řídí a dělá vše proto, aby osobní údaje uživatelů www stránek ochránila.

Společnost AKONT® udělá vše, co je v jeho silách, aby ochránil data registrovaných uživatelů před zneužitím, a nebude je poskytovat třetím osobám.

Na webu společnosti Akont (www.akont.cz) se využívá následujících funkcí Google Adwords:

Remarketing, Publikum podle zájmů, Vlastní publikum podle zájmů, Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, Podobné segmenty publika, Demografické a geografické cílení.

Na webu společnosti AKONT®  (www.akont.cz) se využívá následujících funkcí Google Analytics:

Remarketing ve službě Google Analytics, Přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, Přehledy Google Analytics o demografii a zájmech.

Společnost AKONT®  využívá výše zmíněných funkcí k zaměření inzerce na uživatele, kteří dříve navštívili webové stránky společnosti, k lepšímu zacílení reklam na uživatele s konkrétními zájmy a na specifické segmenty publika. Konkrétní zájmy uživatele jsou také zpracovány v přehledech o návštěvnosti webu.

Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy společnosti AKONT®  na různých webech.

Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na webu (www.akont.cz).

Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs

Další možností odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/

Možnost odhlášení se z používání souborů cookie Google Analytics je zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/