Naše filosofie

Na prvním místě je definování a splnění klientových cílů. Většinou sledujeme více klíčových požadavků, od zajištění větší míry soukromí přes právní ochranu majetku až po dosažení daňově vstřícnějšího nastavení. Vytyčení cílů je často složité, protože je nutné zpracovat protichůdné požadavky, typicky najít kompromis mezi důvěryhodnou image společnosti a roboustní ochranou soukromí vlastníka.

Ke splnění cílů vedou různé právní nástroje. Nejčastěji se jedná o využití společností z jurisdikcí uvnitř i mimo EU. Nejnáročnější je nastavení vhodných vztahů – vytvoření mezinárodní korporátní struktury obsahující rozličné společnosti, případně další prvky jako investiční fondy, trusty, nadace a další. Nástroje volíme nejen podle požadavků klienta, velmi důležité je najít nákladově efektivní řešení. Nejedná se přitom pouze o náklady finanční, ale také o čas, znalosti a mnoho dalších. Nákladnost řešení se odvíjí především od robustnosti, s jakou chceme předcházet rizikům. 

Při hledání vhodných nástrojů je třeba vždy hledat řešení, kdy za přiměřených nákladů vzniká odpovídající výsledek.

Každá korporátní struktura – ať už se jedná o české společnosti, onshore nebo offshore řešení – má určitá rizika. Nikdy nelze dosáhnout řešení majícího pouze silné stránky. Nezbývá, než se snažit rizika dopředu identifikovat, omezit a přijmout. Největší obtíže přinášejí situace nečeokávané, na které není korporátní řešení připraveno. Popis možných rizik je proto v dlouhodobém horizontu stejně důležitý, jako přesný popis cílů.

Výsledkem spolupráce s námi je funkční řešení plnící stanovené cíle za přiměřených nákladů. Rizika jsou identifikována a akceptována. Výsledné řešení si navíc zachovává dostatečnou flexibilitu pro případ neočekávaných a nepředvídatelných změn. Takovéto řešení přináší klientovi výhody a omezuje rizika, kterým může čelit. Jednou nastavené funkční řešení  je nezbytné podrobovat průběžným revizím, které odpovídají změnám prostředí, případně změnám cílů. Je nezbytné vzít v potaz, že typické korporátní řešení musí vyhovovat nejen právním, učetním, daňovým a dalším systémům většího počtu zemí.