Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Beneficient (beneficiary)

Beneficient je určená osoba, která má nárok na výnos z určitého majetku spravovaného třetí osobou. Může se jednat například o prospěch z majetku vloženého do trustu, nadace či svěřenského fondu.

Princip správy majetku nezávislou osobou ve prospěch někoho jiného (beneficienta) má dlouholetou tradici v zemích s anglickým právem. Od roku 2014 je tento princip právně zakotven i v legislativě České republiky v podobě úpravy svěřenských fondů Občanským zákoníkem. V případě svěřenského fondu označuje Občanský zákoník beneficienta výrazem obmyšlený.

Beneficient (beneficiary)

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z