Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Firemní právo (company law)

Firemní neboli korporátní právo je právo, které upravuje proces vzniku, existence a zrušení společností. Firemní právo také upravuje vztahy mezi společností a jejím okolím, vztahy se společníky a mezi společníky navzájem. Obvykle se jedná o národní právo jednotlivých zemí, avšak lze se setkat i například s právem Evropské unie, které upravuje evropské společnosti. Obecně se lze ve světě setkat se dvěma základními druhy korporátního práva – Companies Law - typické pro onshore země a relativně jednodušší International Business Companies Act, se kterým se můžeme setkat převážně v offshore zemích.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z